(new)ויקטורי
רכבת ישראל תשלם לעירייה חמישה מיליון שקל כהיטל השבחה לתחנת "מודיעין מרכז"

רכבת ישראל תשלם לעירייה חמישה מיליון שקל כהיטל השבחה לתחנת "מודיעין מרכז"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דחתה את ערר הרכבת על שווי הערך של מתחם המסחר בתחנה • ייתכן שכעת המתחם גם יתחיל להתאכלס

תחנת "מודיעין מרכז". תרנגולת שתטיל עוד ביצי זהב (צילום ארכיון)

מי שעובר מתחנת האוטובוסים המרכזית בכיכר התחבורה לתחנת הרכבת "מודיעין מרכז" לא יכול להתעלם משטחים גדולים המיועדים למסחר (חנויות וקיוסקים) שעומדים שוממים. מדובר בשטח די גדול שמשתרע על כאלף מ"ר שהיו מיועדים לחנויות, בעיקר חנויות נוחות מזון וסדקית, חנות עיתונים וספרים, חנות פרחים ועוד עסקים קטנים.

חלפו כחמש שנים מאז פותח האזור והמתחם המסחרי הזה נותר שומם כשמסביב התאכלסו חנויות ועסקים, בעיקר במתחם הצמוד לתחנת האוטובוסים המרכזית, שם נפתח סניף של רשת קופיקס ועוד עסקים.

עכשיו מתברר כי מחלוקת כספית בין העירייה לבין רכבת ישראל היא זו שמנעה עד כה את השלמת פיתוח המתחם ואיכלוס העסקים באזור. המחלוקת היתה סביב השאלה האם הסכם החכירה של השטח בין רכבת ישראל ובין עיריית מודיעין נכנס לתוקף לפני או אחרי שתוכנית בניין עיר (תב"ע) נחתמה. נקודת המחלוקת חשובה, שכן לפי מועד זה ניתן יהיה לדרוש ולקבל את היטלי ההשבחה עבור המתחם.

יעל הרון, שמאית חיצונית שמונתה לבדוק את הנושא, קבעה כי השטח שבו מדובר בהיקף של כאלף מ"ר חייב בהיטל השבחה, מאחר שמי שייהנה ממנו בעיקר היא רכבת ישראל שקיבלה בחכירה את השטח ותשכיר את החלקות לעסקים השונים (מהם היא תהנה מדמי שכירות ואולי גם מאחוזים מהפדיון, כנהוג במקומות דומים).

המחלוקת הובאה בפני ועדת הערר של הוועדה המחוזית לתיכנון ובניה של מחוז מרכז לאחר שהרכבת סירבה לקבל את קביעת השמאית לגבי תשלום היטל ההשבחה. השמאית חישבה כמובן בגין היטלי ההשבחה גם את עליית ערך השטח עקב פיתוח העיר ותוספת האוכלוסיה, הצפויה לגדול בעשרות אלפי תושבים בעשור הקרוב. עקב גידול שווי השטח כנכס מסחרי בעקבות הגדלת פעילות הרכבת עצמה עם תוספת קווים (הקו המהיר מירושלים, הקו הישיר לראשון לציון ולחובות לאורך כביש 431 ועוד).

הרכבת הגישה ערר והוועדה המחוזית דחתה אותו וקבעה בתום דיונים ממושכים כי על הרכבת לשלם לעיריית מודיעין סך של חמישה מיליון שקלים כהיטל השבחה.

ראוי לציין כי בקנה נמצאת תוכנית הרחבה נוספת של תחנת "מודיעין מרכז", שבמסגרתה ייבנה מעל בניין התחנה הקיים מבנה משרדים ומסחר נוסף בשטח כולל של 27 אלף מ"ר בנויים, שגם הוא יעניק רווח כספי גדול לרכבת ישראל.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20