(new)ויקטורי
תלונה במשטרה נגד צוות מעון נעמת במודיעין

תלונה במשטרה נגד צוות מעון נעמת במודיעין

ההורים החליטו להגיש את התלונה לאחר שהאזינו להקלטת סתר שבוצעה בגן על ידי אחת האמהות, ממנה עולה לדבריהם חשד להזנחה, אלימות מילולית ופיזית  

מעון של נעמת במודיעין (הפרטים שמורים במערכת) עמד השבוע במרכז סערה לאחר שהורי חלק מהילדים בו הגישו תלונה במשטרה כנגד שתיים מנשות הצוות בחשד לאלימות מילולית והזנחה. חלק מההורים אף טוענים כי הייתה אלימות פיזית כלפי הילדים. היום אמור היה להיערך שימוע לשתי נשות הצוות. ביום ראשון כבר הגיעו למעון מפקחים מטעם נעמת והבוקר (שני) ההורים לא שלחו את הילדים למקום.

ההורים נחשפו השבוע להקלטות שבוצעו בידי אחת האמהות, אשר הטמינה מכשיר הקלטה בתוך בובת משחק והשאירה אותה במעון. לדברי הורים שנחשפו להקלטות נשמעות שתיים מנשות הצוות כשהן צועקות על הילדים, מקללות אותם ומתבטאות באופן מקומם. בנוסף מספרים ההורים כי בהקלטות מתועדים מקרים בהם בקשות שגרתיות של הילדים סורבו בידי נשות הצוות, כמו גם התעלמות מבכי הילדים. לדברי ההורים אף נשמעים בהקלטות מקרים של אלימות פיזית, אולם אין לכך הוכחה חד משמעית בשלב זה.

חשדות ההורים החלו בשבועות האחרונים כאשר חלקם שמו לב להתנהגות שונה של הילדים בכניסה לגן ובסיום ימי הלימודים. כמה מההורים סיפרו השבוע על סימני אלימות שהופיעו על גופם של הילדים, אותם ייחסו במעון לאלימות בין הילדים עצמם, תופעה שכיחה בגילאים האלו (2-3 שנים). לדבריהם הם לא קיבלו מענה מתאים מהנהלת המעון, שלא סיפקה להם הסברים לגבי אופן הפגיעה ומועדה.

כאמור, בשלב מסויים אחת האימהות הטמינה מכשיר הקלטה בגן, אותו הסתירה בתוך בובת צעצוע שהשאירה בחדר ההחתלה במעון. בשבוע שעבר החלו ההורים לדון בעניין בקבוצת הוואטספ ובשלב זה התגברו החשדות שלהם להתנהלות לא תקינה של שתיים מנשות הצוות – גננת וסייעת באחת מכיתות המעון.

בשלב הזה ההורים פנו לנעמת ולמשרד העבודה והרווחה שאמור לפקח על מעונות היום. ביום ראשון השבוע כבר הגיעו למעון אנשי הפיקוח של נעמת, כאשר באותו בוקר מספר הורים לא שלחו את ילדיהם לגן ואילו הורה אחר נשאר במעון במשך כל יום הלימודים. הדיונים בין ההורים נמשכו אף מחוץ לשערי הגן ביום ראשון בבוקר. לדברי ההורים הם התבשרו כי נעמת תערוך שימוע לשתי נשות הצוות, ככל הנראה שימוע לפני פיטורים, אולם עד לכתיבת שורות אלו לא ברור האם השימוע באמת נערך ביום שני כפי שתוכנן.

מאוחר יותר באותו יום חשפה האם המקליטה את ההקלטות לשאר ההורים ואז התקבלה ההחלטה להגיש תלונה במשטרה. ביום שני בבוקר הוגשה התלונה, כאשר במקביל לא שלחו ההורים את הילדים למעון. יש לציין כי כי על פי מספר פסיקות בתי משפט בשנים האחרונות נאסר השימוש בהקלטות סתר מהסוג הזה במהלך ההליכים המשפטיים.

אחת האימהות סיפרה: "שומעים בהקלטות את הצוות מדבר אל הילדים בצורה לא ראוייה. ביטויים כמו 'את טיפשה' ודברים נוספים. עוד שמענו איך השאירו את הילדים בחדר ההחתלה בתור עונש, בזמן שהם בוכים וצועקים ללא מענה. כשפנינו לגננות וביקשנו הסברים הן טענו 'לא שמענו, לא ידענו'. השורה התחתונה היא שיש אלימות ורבאלית ואמוציונאלית כלפי הילדים, והם מגיבים באלימות כלפי ילדים אחרים בגן".

את תגובת נעמת לא ניתן היה להשיג השבוע. 

ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "האגף למעונות יום במשרד העבודה והרווחה קיבל דיווח מארגון נעמ"ת על תלונת הורה במעון המדובר והנחה את מפעילי ארגון נעמ"ת לדווח מיידית למשטרה. גורמי המקצוע באגף למעונות יום עוקבים אחר הטיפול במקרה באופן הדוק".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20