(new)ויקטורי
רגע לפני החזרה לאקדמיה - יותר מלגות לסטודנטים

רגע לפני החזרה לאקדמיה - יותר מלגות לסטודנטים

העירייה הודיעה על הגדלת מספר וסכום המלגות שתחלק השנה, כשלראשונה תינתן גם מלגה עבור התמחות מעשית בתחומי הלימודים

חלוקת מלגות לסטודנטים (צילום ארכיון)

עיריית מודיעין מפרסמת בימים אלו "קול קורא" המיועד לסטודנטים תושבי העיר, המעוניינים לזכות במלגת לימודים לשנת תש"פ.

מהעירייה נמסר כי השנה בוצעו שינויים בתוכנית המלגות, כאשר מלבד הכפלת הסכום הניתן למלגת פר"ח והגדלת מספר הזוכים בה, חידוש נוסף יהיה "מלגות הפרקטיקום". מדובר על פיילוט עירוני במסגרתו יינתנו חמש מלגות על סך עשרת אלפים שקל כל אחת, לסטודנטים שיבצעו התמחות מעשית בתחומם בהיקף של 130 שעות לטובת הקהילה. המטרה היא לאפשר לסטודנטים בשנה מתקדמת בלימודיהם, לקבל מלגה ולהתנסות בפרקטיקה של התואר על ידי תרומה לקהילה. 

נגה כץ רפפורט, חברת המועצה ויו"ר ועדת המלגות, אמרה: " זוהי בשורה אדירה הן לסטודנטים עצמם והן לעיר מודיעין כולה. מלגת הפרקטיקום היא למעשה העתודה הניהולית של העיר ומטרתה לקדם צעירים מתוך העיר, שיתרמו ויוכשרו בתוך העיר כך שבעתיד תהיה להם סיבה טובה להקים את ביתם כאן איתנו".

במלגת הפר"ח הוגדל סכום המלגה שיינתן ל-10,000 שקל, ובנוסף הורחב מספר המלגות מ-40  ל-45 מלגות, תמורת 130 שעות התנדבות לקהילה. הקריטריונים מפורטים באתר פר"ח. כמו כן במלגות העירוניות "הרגילות" יחולקו כ-40 מלגות על בסיס סוציו-אקונומי ומבחן הכנסה, תמורת כ-30 שעות התנדבות. עדכון נוסף נעשה גם במלגות אלו, כאשר השנה יינתנו מלגות עבור הכנסה משפחתית לנפש של עד 5,000 שקלים נטו. המטרה בשינוי קריטריון זה, שעמד עד כה על 3,700 שקלים לנפש בהכנסה המשפחתית הכוללת, היא שלא לפספס את הסטודנטים הצעירים אשר עדיין חיים בבית הוריהם ולאפשר גם להם לקבל מלגה. תוספת משמעותית נוספת בקריטריונים לקבלת המלגה, קובעת כי גם עולים חדשים אשר להם פטור משירות צבאי או לאומי, יהיו זכאים להגיש בקשה למלגה.  מעבר לכך, הקריטריונים לקבלת המלגה נותרו כפי שהיו בשנים האחרונות, כמו למשל, שירות צבאי או שירות לאומי, סטודנטים במוסד אקדמי מוכר, השתתפות בפעילות למען הקהילה בהיקף של 40-25 שעות בהתאם לגובה המלגה ושאינם מקבלים מימון לימודים מטעם מקום העבודה או מקור אחר, העולה על שליש שכר הלימוד לאותה שנה. כל הקריטריונים מפורטים באתר העירייה, שם ניתן להוריד את טופס הבקשה, כאשר המועד האחרון להגשתה הוא 17.11. בכתובת: https://bit.ly/1wtyfk2.

גם פה, נדרש מהסטודנטים להציג כי שירתו בצבא או עשו שנת שירות לאומי, ושהכנסת התא המשפחתי בו חי הסטודנט לא תעלה על 5,000 שקלים נטו לנפש. ניתן להגיש בקשות למלגה זו עד 17.11 וכל הפרטים והטפסים באתר העירייה.

לטם גל, מנהלת מחלקת הנוער והצעירים, הוסיפה: "סטודנטים צעירים תושבי העיר הינם נדבך משמעותי בקהילה העירונית, ברצוננו לעודדם להשכלה גבוהה לצד חיבורם וחיזוק זהותם העירונית. זו הסיבה שבחרנו לבצע מספר מהלכים להתאמת המלגות העירוניות הן מבחינת סכומי המלגה והן מבחינת אפשרויות רחבות יותר של פעילות התנדבותית בעיר. אנו נמשיך, במסגרת מרכז הצעירים 'יודה', להעניק לסטודנטים את המענים הנדרשים להם לאורך כל השנה".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20