(new)ויקטורי
לראשונה בעירייה: יחידה לתכנון אסטרטגי

לראשונה בעירייה: יחידה לתכנון אסטרטגי

עיריית מודיעין הודיעה על הקמת היחידה, שתלווה תכניות אב ותסייע בגיבוש מדיניות רב שנתית, שבראשה יעמוד ד"ר אופיר לנג

עיריית מודיעין תקים יחידה לתכנון אסטרטגי, שתוביל מהלכים אסטרטגיים ותכנון מדיניות עירונית ותהיה כפופה למשנה למנכ"ל העירייה.

בראש היחידה החדשה יעמוד ד"ר אופיר לנג, בעל רקע מחקרי באקדמיה ובזירה המוניציפלית. ד"ר לנג ערך בשנים האחרונות מחקרים באקדמיה בתחום קבלת החלטות ומודלים של מנופי השפעה על תהליכים בזירה הציבורית. בנוסף, לנג שימש כיו"ר מנהל קהילתי לב העיר בירושלים, בו עסק בתכנון פרוייקטים בשכונות השונות תוך שיתוף ציבור ומתן מענה לאתגרים עירוניים.

היחידה החדשה תעסוק גם באפיון סוגיות העומדות על סדר היום העירוני, ניתוח נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות, לצד גיבוש פתרונות לטווחי זמן שונים בהתאם להנחיית הנהלת העירייה.

על פי הודעת דוברות העירייה היחידה לתכנון אסטרטגי תלווה תכניות אב ופרויקטים אסטרטגיים ותסייע בהכנת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לתכנון, פיתוח וביצוע מדיניות עירונית המבוססת על איסוף וניתוח נתונים שיטתי וזיהוי צרכים עירוניים.

ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, אמר: "הקמת היחידה לתכנון אסטרטגי, הינה חלק מתהליך שנועד לשדרג את פעילות העירייה בכל ההיבטים, תוך בחינה של האתגרים וההזדמנויות העומדים בפנינו בשנים הבאות. באמצעות תכנון מוצלח, שייעשה כהליך חשיבה מעמיק, בשיח פתוח ושימוש בכלים ובגישות מתקדמות לתכנון ולפיתוח נוכל, כעירייה, לייעל ולשפר את תהליכי העבודה למימוש החזון והיעדים של העירייה. המטרה שלנו לייעל את אופן פעילות העירייה על ידי גיבוש תכנית פעולה ארוכת טווח, שמטרתה המשך קידום העיר ושיפור השירות לתושבים".

חבר המועצה ומחזיק תיק תכנון אסטרטגי, ברוך בוחניק, הוסיף: "בהקמת היחידה האסטרטגית יש אמירה עירונית חשובה מאד לתועלת העיר. היחידה האסטרטגית אמורה לעשות סדר ארגוני ולתעדף צרכים כנגד מידע מבוסס. היחידה תהיה גורם חשוב שתפקידה יהיה לזהות ולבסס תכניות עבודה מבוססי ידע, שתסייע טרם קבלת החלטות לתועלת הציבור. אני מאד גאה לראות איך האמירה שלי "יש צורך , אין צורך" מקבלת צורה. הקמת היחידה הינה אמירה מקצועית שתשפיע על כלל אגפי העיריה וחברות הבת שלה. אני מאמין שבשנים הקרובות ניראה התייעלות עירונית ארגונית הן מבחינת צורך והן מבחינה תקציבית ומהתוצר הזה כולנו נהנה".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21