(new)ויקטורי
מחאת הפלסטיק הגיעה גם למודיעין

מחאת הפלסטיק הגיעה גם למודיעין

בעירייה ובוועד הורי הגנים בוחנים את האפשרות להפסיק השימוש בכלים חד פעמיים בצהרונים במודיעין

גל המחאה נגד השימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים הגיע כעת גם למודיעין, זאת לאחר שמחזיקת תיק איכות הסביבה בעירייה וועד הורי גני הילדים העירוני בוחנים כעת תכנית להפסקת השימוש במוצר המזהם.

על פי העיתון כלכליסט מדובר בענף המגלגל כיום מחזור שנתי של קרוב ל-700 מיליון שקל, אולם המחאה העולמית נגד השימוש במוצר שאינו מתכלה ומזהם את הסביבה הולכת וגוברת ומגיעה גם לגני הילדים ומעונות היום.

בישראל מי שכבר ביטלו לחלוטין את השימוש בחד"פ הן עיריות הוד השרון והרצליה, כאשר אליהן הצטרפו השבוע גם תל אביב (לאחר מחאת הורים נרחבת) ועיריית ראשון לציון שהודיעה כי החל מהשבוע הבא יעברו מעונות היום להשתמש בכלים רב פעמיים. גם עיריות כפר סבא וחולון הודיעו השבוע כי הן פועלות בנושא.

גם במודיעין נעשה כמובן שימוש במוצרי הפלסטיק החד פעמיים, בעיקר בצהרוני הגנים העירוניים ובתי הספר בהם משתמשים בחד"פ מדי יום למעלה מ-5,000 תלמידים. בנוסף, גם כלי ההגשה המסופקים על ידי חברות ההזנה הינם חד פעמיים.

כאמור, בעירייה בוחנים לאחרונה את החלופות האפשריות, כאשר בין היתר נבחנת האפשרות להציב מדיחי כלים בגני הילדים ולעבור לשימוש בכלים רב פעמיים. חלופה נוספת היא להשתמש בכלים חד פעמיים מתכלים.

מחזיקת תיק איכות הסביבה, הילה בן אליעזר, סיפרה: "העובדה שבכל יום נשלחים להטמנה למעלה מ- 5,000 צלחות, סכו"ם וכוסות חד פעמיים היא בלתי נתפסת, והאחריות שלנו לסביבה שבה אנו חיים לא יכולה לאפשר לנו להמשיך בדרך זו. לאחר עבודה ממושכת, ולאחר שיח עם נציגי הנהגות ההורים, העברנו לנציגי ההנהגות 3 חלופות אפשריות, על המשמעויות שלהן, ואנו ממתינים לתשובות הנהגות ההורים בעניין זה. בנוסף, אנו בוחנים באיזה אופן ניתן להפחית את השימוש בכלים חד פעמיים במוסדות העירייה וכן כיצד ניתן לעודד את התושבים להפחית את השימוש בכלים חד פעמיים גם במרחבים הציבוריים".

בוועד הורי גני הילדים במודיעין סיפרו השבוע כי הם בוחנים את ההצעות, ולאחר פגישה נוספת בעירייה תתקבל ככל הנראה החלטה בעניין.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21