(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
העץ ועונשו

העץ ועונשו

תושב שכונת המגינים שמאס בנוכחות עץ חרוב בסמוך לביתו, גזם אותו בעצמו וגרם לו נזק בלתי הפיך • בנוסף לקנס מהעירייה הוא גם נקנס על ידי בית המשפט

תושב מודיעין שהחליט לגזום על דעת עצמו עץ חרוב, הורשע לאחרונה בבית המשפט ונקנס ב-1,600 שקל, בנוסף לקנס על תנאי בגובה 500 שקל.

הסיפור החל כאשר גנני העירייה הבחינו בנזק חמור שנגרם לעץ חרוב בשכונת המגינים, כאשר בבדיקה של הפיקוח העירוני התברר כי אחד השכנים כרת את העץ כמעט לגמרי וגרם לו נזק בלתי הפיך. מהעירייה נמסר כי התושב התלונן במוקד העירוני מספר פעמים, אולם תלונותיו טופלו. ביום האירוע עצמו התלונן התושב פעם נוספת, ולאחר מכן ניגש לגזום את העץ בעצמו, דבר הנחשב לעבירה פלילית בהתאם לפקודת היערות.

התושב נקנס בידי העירייה בסכום של 475 שקל ובנוסף הוגש נגדו כתב אישום. כאמור, בית המשפט הרשיע את התושב לאחרונה וקבע כי תלונותיו טופלו בידי העירייה.

מהעירייה נמסר בנושא זה כי העירייה מבצעת אכיפה מוגברת באמצעות הפיקוח העירוני בכל רחבי העיר בנושא גיזום עצים בשטחים ציבוריים, ועל כל מפגע שכזה יש לדווח למוקד העירוני 106.

(new)עידן הפרזול 13.1.20