(new)ויקטורי
תחנת המשטרה החדשה תיחנך בנובמבר

תחנת המשטרה החדשה תיחנך בנובמבר

בבניין המשטרה בשדרה המרכזית של המע"ר כבר דולקים האורות עם כניסת הדיירים הראשונים והכנתו לפעילות

העבודות להקמת תחנת המשטרה החדשה, אשר נבנית על ידי אגף הבינוי של משטרת ישראל, הסתיימו למעשה ובמהלך נובמבר היא עתידה להיפתח בשדרה המרכזית במע"ר.

עלות הקמת התחנה הגיעה לכ-40 מיליון שקל. מבנה התחנה כולל שטח בנוי של 5,000 מ"ר, על מגרש שגודלו 3.7 דונם. במבנה יש שתי קומות תיפעוליות, קומת כניסה וקומה ראשונה, בנות 1,500 מ"ר כל אחת. מתחתיהן נבנתה עוד קומת מרתף הכוללת חדרי אחסון לציודים וכן חניון לכלי רכב משטרתיים. קומת המרתף משתרעת על שטח של 2000 מ"ר.

בקומת הקרקע, שהיא קומת הכניסה, יהיו מכלול השירותים המיועדים לתושבים, בהם יומנאי התחנה, עמדת קבלת קהל, נקודת הגשת תלונות ועוד. הקומה הראשונה שמעל קומת הכניסה תכלול את כל משרדי התחנה, ובהם חדר מפקד התחנה וסגנו, חדרי המטה המקצועי כמו מודיעין, חקירות ועוד. בבניין יהיה גם  חדר אוכל ומטבח, בית כנסת וחדר כושר וכמובן חדר מעצר.

ראש העירייה חיים ביבס אישר כי בנובמבר אכן תיפתח תחנת המשטרה החדשה ובכך יחל למעשה שלב הפינוי העיקרי של אזור הקרוונים לאחר שכמה יחידות כבר פונו ממנו בשנה שחלפה. מבנה התחנה החדש כבר נפתח אם כי באופן לא רשמי ובמספר רב של חדרים נצפה אור דולק בשעות הערב, עדות לכך שבמקום כבר נמצאים אנשי משטרה שמכינים את התשתיות לעבודה השוטפת בהן מערכות מחשב, חיווט, תאורה וקשר.

בנוסף לאנשי תחנת מודיעין שיעברו למבנה הוקצה בבניין שטח למספר יחידות ארציות ומרחביות נוספות שגם הן יתמקמו בו. בעבר תוכנן שמטה מרחב שפלה (שנמצא כיום ברחובות) יעבור למודיעין, אולם לבסוף הוחלט שהמטה לא יועתק ממקומו. יחידות ארציות אחרות, כנראה מתחום המודיעין, יעברו לבניין.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20