(new)ויקטורי
תקציב העירייה לשנת 2020 אושר ויעמוד על 677 מיליון שקל

תקציב העירייה לשנת 2020 אושר ויעמוד על 677 מיליון שקל

וועדת הכספים אישרה אתמול את התקציב השנתי, בנוסף לסכום של שלושה מיליארד שקל לטובת המשך פיתוח העיר בשנתיים הקרובות

וועדת הכספים של העירייה אישרה אתמול את תקציב 2020, העומד על סכום של 677 מיליון שקל. בנוסף אושר גם תקציב המיועד להמשך פיתוחה של מודיעין בשנתיים הקרובות בסכום של שלושה מיליארד שקלים.

התקציב יאושר סופית בישיבת מועצת העירייה ברביעי הקרוב, כאשר מדובר על גידול של 37 מיליון שקל לעומת שנת 2019.

תקציב הפיתוח כולל מספר פרויקטים מרכזיים שנעשים וייעשו בעיר בשלוש השנים הקרובות. בין הפרויקטים הרבים המתוכננים והמבוצעים ניתן למצוא את סיום הקמת השדרה המרכזית של העיר, הקמת השכונות החדשות והמשך פיתוח השכונות הקיימות בעלויות של כ-1.4 מיליארד שקלים.

כאמור הנתח הגדול ביותר בתקציב יופנה גם הפעם לתחום החינוך, שיקבל 51.8% מסך התקציב השנתי. ההשקעה בחינוך צמחה מ- 338.5 מיליון שקלים בשנה שעברה ל- 350.6 מיליון שקלים השנה, גידול של 3.5%. התוספת לגידול בתקציב החינוך מיועדת בין היתר לסייעות הפועלות במערך החינוך המיוחד.

לצד זאת אגף חברה נוער וצעירים שפעל עד כה במסגרת עמותת סחלבים יעבור לעירייה, במסגרת תקציב 2020. תהליך זה נעשה בהתאם להנחיות משרד הפנים. המחלקה, ובה 20 תקני עבודה, תעבור כמות שהיא לעירייה. האגף יכלול מסגרות שפועלות במסגרת העירונית דוגמת מנהלת הרשות לביטחון קהילתי (לשעבר אס"א).

גם תקציב האגף לשירותים חברתיים יגדל, מ- 38.3 מיליון שקלים ל-42 מיליון שקלים (גידול של כ-9.7%). כמו כן, העירייה תקלוט במהלך השנה עוד כארבעה תקנים חדשים המיועדים לעובדים סוציאליים.

גם השנה, כפי שנעשה בשנים האחרונות, תעביר העירייה סכום של מיליון שקלים המיועד לכיסוי הגרעון העירוני. כידוע הגרעון, הקיים עוד משנותיה הראשונות של העיר, עמד ערב שנת הכספים 2019 על סכום של כ-5.6 מיליון שקלים ובסוף שנה זו הגרעון צפוי לרדת לכדי 4.6 מיליון שקלים.

ראש העירייה, חיים ביבס, אמר: "תקציב העירייה נבנה והוכן בעבודה משותפת של כל אגפי העירייה השותפים לעשייה העירונית והוא מבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית שחלה בעיר בשנים האחרונות לצד הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. התקציב הרגיל לשנת 2020 משקף בשורה משמעותית לעיר ומאפשר להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות, תוך מתן דגש על שיפור מתמיד של  מערכת החינוך בעיר, שיפור השירות לתושב הן מבחינת המשך קידום העיר לעיר חכמה תוך ניהול של הקצאה ממוקדת ליחידות העירייה השונות להמשך ייעול השירות לתושבים".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21