(new)ויקטורי
דבר בשם עצמך

דבר בשם עצמך

חבר המועצה אלעד שמעונוביץ הוזמן לכנס בסין במימון קרן סינית • לאחר שפירסם בפייסבוק את דבר נסיעתו ואת העובדה שייצג את מודיעין הופתע לגלות שראש העירייה אינו עומד מאחוריו • ביבס: "הוא לא יצא מטעם העירייה או כנציגה"

שמעונוביץ בסין (צילום: פרטי)

בשבוע שעבר נסע חבר המועצה אלעד שמעונוביץ לסין, שם השתתף בכנס בנושא "חדשנות וטכנולוגיה". בדף הפייסבוק שלו הוא פירסם תמונות מהאירוע וכתב כי ייצג את עיריית מודיעין. חבר המועצה ברוך בוחניק סבר ששמעונוביץ חרג מהמותר כשהציג עצמו כנציג העירייה ללא שהוסמך לכך או קיבל את אישור המועצה, ופנה לראש העירייה חיים ביבס כדי לקבל הסברים. יש לציין כי בוחניק מחזיק בתיק התיכנון האסטרטגי במועצת העיר ואחראי גם על תחום החדשנות. עוד יש לציין כי הנסיעה לסין היתה בהזמנת גורמים מהמעצמה האסייתית ועל חשבונם.

בשובו לארץ הסביר שמעונוביץ ל"מודיעין News" כי כי הוזמן ישירות מטעמה של קרן לשיתוף פעולה ישראלית-סינית, ושהוא נכלל ברשימת מומלצים של חברי מועצת ברשויות מקומיות. "הוזמנתי ישירות מטעם הקרן", אמר. "ההזמנה היתה פנייה ישירה אלי ולא דרך העירייה והמימון המלא של הנסיעה והאירוח היה של הסינים. הכנס היה מוצלח והוזמנתי כחבר מועצת העיר. לכן לא ראיתי מניעה להצגתי כך, למרות שההזמנה לא הגיעה דרך העירייה".

מההתכתבות של ביבס עם בוחניק עולה שגם ראש העירייה עצמו הופתע מנסיעתו של שמעונוביץ ומהעובדה שהציג עצמו כנציג העירייה על דעת עצמו.  ראש העירייה שיגר מכתב תשובה לבוחניק עם העתקים לכל שאר 18 חברי מועצת העיר. במכתב התשובה מבהיר ראש העיר כי שמעונוביץ "לא יצא מטעם העירייה או כנציגה. ככל שחבר מועצה מעוניין להשתתף במשלחת המייצגת את העיר, הוא נדרש לאשר זאת בהתאם לכללים ובאישור מועצת העיר. גם אם מדובר במימון של גורם שאיננו העירייה".

חבר מועצה שביקש שלא להיחשף אמר: "זה לא תקין. אתה לא יכול לייצג את העירייה מבלי שבעירייה יודעים שיצאת לחו"ל ולא מטעמה של העירייה. אני מאמין שהיתה כאן טעות בתום לב, צריך לשים לב לדברים האלה".

חבר מועצה אחר אמר: "אני לא זוכר שהביאו לאישור המועצה הזמנות של חברי מועצה לנסיעות לחו"ל. היחיד שאני זוכר שהמועצה שמעה שהוא נוסע לחו"ל היה ראש העיר, שהודיע ומודיע על כך כי הוא חייב למנות לו ממלא מקום בהיעדרו. וגם אז המועצה לא הצביעה מעולם ולא אישרה או דחתה נסיעות כאלה".

בתשובה לשאלת העיתון חזר דובר העירייה על הדברים: "חבר המועצה לא ייצג את העירייה. כל חבר מועצה אשר מבקש להשתתף במשלחת המייצגת את העיר, גם אם אינה ממומנת דרך הרשות, מחויב באישור הנהלת העיר ומועצת העיר בהתאם לכללים".

שמעונוביץ, הסיכום שלך?

"הנהלים סביב אישור נסיעות חברי מועצת העיר שלא במימון העירייה אינם מוסדרים בפקודת העיריות. טוב עשה ראש העיר שהוציא הבהרה בנושא".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21