(new)ויקטורי
"משחקי הכס" בוועד רובע מכבים רעות

"משחקי הכס" בוועד רובע מכבים רעות

יו"ר הוועד קמי רובינזון הדיח את יו"ר ועדת ההנדסה אפי מלר, שבאופן מוזר למדי הצביע בעד ההדחה

לא שקט בוועד רובע מכבים רעות. מאז הבחירות באוקטובר 2018 נספרו מספר עימותים: פרשת כריתת העצים בחורשת מכבים, הכשלת התוספת לעוד קומה במרכז המסחרי לב רעות, גלי הפריצות לבתי התושבים, התארגנות תושבים צעירים שרוצים להוסיף בנייה צפופה במכבים, ועוד ועוד. השבוע פורקה עוד לבנה בחומה, כאשר אפי מלר - חבר ועד הרובע ויו"ר ועדת ההנדסה של הרובע - הודח מתפקידו.

מלר עומד בראש סיעת מיעוט בת שני חברים (הוא ויוסי חזאי). שבוע קודם לכן שלח רובינזון מכתב למלר בו הוא מודיע לו על הכוונה להדיחו ובו נאמר: "במהלך התקופה בה הנך מכהן כיו"ר ועדת הנדסה פעלת בנושאים שונים על דעת עצמך, ללא אישור ועד הרובע וללא סמכות. העליתי בפניך מספר פעמים את הסתייגותי מפעולותיך אלו וסוכם בינינו כי התנהלות זו שאינה תואמת את עבודת הצוות בוועד לא תימשך. למרות ההבנות שהיו בינינו בנושא, פעילותך הבלתי תקינה נמשכה. הריני להודיעך כי בשלב זה מוקפאת פעילות ועדת הנדסה, כמו כן, בכוונתי ובהתאם לסמכותי להעלות להצבעה בסיום ישיבת ועד הרובע את ביטול המינוי שלך כיו"ר ועדת הנדסה".

מלר בתגובה: "הדחתי באה לי דווקא בטוב. אני לא זקוק לתארים כדי לפעול לטובת הצבור ועבור ציבור התושבים, גם של אלה שלא בחרו בי. אני הקמתי את ועדת הנדסה  מכיוון שחשבתי כי הישוב ואוכלוסייתו צריכים סיוע  בנושא תכנון ובנייה והנדסה רציתי ועדין אני רוצה להעמיד את הידע הרב שנרכש על ידי בעמל רב ובמשך שנים רבות לרשות האוכלוסייה".

מה שכנראה הכעיס במיוחד את רובינזון היה מכתב שמלר שלח לראש העירייה חיים ביבס ובו הוא מבקש לבטל את שיטת חישוב של "ניוד שטחים" בעת מתן היתרי הבנייה ותוספות בנייה לתושבי הרובע.

בישיבה עצמה, שהיתה סגורה לציבור, מלר עצמו הצביע העד הדחתו. חזאי החליט להיעדר מהההצבעה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21