(new)ויקטורי
לכל מגבלה יש הנגשה

לכל מגבלה יש הנגשה

מנהל החינוך פתח כבר את הרישום לשנת הלימודים הבאה עבור תלמידים בעלי מוגבלויות, במטרה להנגיש עבורם מראש את בית הספר

(צילום ארכיון)

מנהל החינוך פתח את הרישום לשנת הלימודים הבאה עבור תלמידים בעלי מוגבלויות הזקוקים להנגשה.

מאחר והליך ביצוע ההנגשות הייעודיות עבור כל תלמיד הינו תהליך ממושך לעיתים, כמו במקרים של בניית מעליות או התאמות אקוסטיות, נפתח הרישום כבר כעת.

רישום זה מתבצע בהתאם לתקנות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) תשע"ח-2018 והוא אפשרי החל מ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים בפועל, על מנת שניתן יהיה להתחיל בתהליך ההנגשה בבית הספר.

בעירייה מספרים כי מדי שנה הם מבצעים התאמות נגישות רבות במוסדות החינוך בעיר. לאחרונה, נבנו פירי מעליות בבתי ספר שונים לטובת מעליות עתידיות במידה ויהיה צורך וכן, בוצעו התאמות הנגשת ראייה והתאמות אקוסטיות במספר מבני חינוך. בקרוב, יפורסם מכרז להתקנת מעליות בארבעה בתי ספר.

הרישום המוקדם מפורסם באתר העירייה תחת לשונית "חינוך" ויש לפנות למייל של מרכז הרישום: nirit_s@modiin.muni.il.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20