(new)ויקטורי
המחסן הירוק תמיד

המחסן הירוק תמיד

חברת נובולוג מהפארק הטכנולוגי חתמה על הסכם הפצה של קנביס רפואי מתוצרת יו.אן.וי.מדיסין • מקום איחסון החומר הנחשק נשאר בינתיים בסוד

(צילום ארכיון: דוברות משטרת ישראל)

הסכם מעניין נחתם השבוע בתחום הפצת חומרים רפואיים בין חברת נובולוג שמקום מושבה בפארק הטכנולוגי ובין חברת התרופות יו.אן.וי. מדיסון. ההסכם קובע כי נובולוג תפיץ עבור יו.אן.וי קנביס רפואי מתוצרתה למשווקי קצה בהם בתי מרקחת ועוד גופים, לאחר שלאחרונה הולך ונפתר "הפלונטר" הרגולטורי שעיכב את הפגתו ושיווקו של הקנביס הרפואי לצרכנים בישראל.

בהודעה לבורסה ולמשקיעים כותבת החברה כי "בימים אלו נערכת חברת יו אן וי להפיץ את מוצרי החברה בבתי המרקחת בישראל ולכן החליטה החברה להתקשר עם חברת נובולוג להפצת המוצרים בפריסה ארצית לבתי המרקחת מהגדולות בישראל. המפיץ יבצע הפצה של המוצרים וגביה תשלום בהתאם לתנאי התקשרות של החברה עם בתי המרקחת. על פי תנאי ההסכם. המפיץ (היא עצמה) יפעל להפצת מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים במפעלה של יו אן וי ללקוחות יו אן וי )לרבות בתי מרקחת והפצת מוצרים עד הבית), כאשר המפיץ יחזיק את מלאי המוצרים אותם תספק יו אן וי בקונסיגנציה". כלומר נובולוג תחזיק מלאי של קנביס רפואי במחסניה אותו היא תמכור לבתי המרקחת וגם במכירה ישירה לבית הלקוח. דהיינו - ללקוחות שבידם אישור לצרוך קנביס רפואי שיקבלו את החומר לביתם.

תקופת ההסכם היא לשלוש שנים, תקופה ארוכה במונחי ענף הקנביס שבו ההתפתחויות והשינויים תכופים מאד, מה שמלמד אולי על כך שנובולוג נחשבת לגוף מפיץ ומשווק אמין מאד. ההסכם קובע עוד כי "בתמורה לשירותים יהיה זכאי המפיץ (נובולוג) לעמלת הפצה בשיעור הנגזר ממחזור המכירות ברוטו של המוצרים".

לאחר תקופת ההסכם הראשונה בת שלוש שנים יוארך ההסכם באופן אוטומטי למשך שנה נוספת בכל תום תקופה. החל מתום השנה הראשונה. כל עוד הצדדים יהיו מרוצים למעשה מדובר בהסכם ללא מגבלת זמן, למרות שבהסכם הוכנס סעיף הקובע כי "כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני על ביטול ההסכם בהודעה מראש ובכתב בהתראה של 90 יום".

נובולוג היא חברה ותיקה ומוערכת בתחום הרפואי. ליבת עיסוקה הוא הפצת תרופות וציוד רפואי ושיווקם לגופי קצה כמו בתי מרקחת קופות חולים בתי חולים ומרפאות. לחברה מגוון רחב של מוצרים ולה גם מעורבות בחברת בת שעוסקת בעיקור (סטריליזציה) של מוצרי ומכשירים רפואיים לחדרי ניתוח ולשוק הרפואי בכלל.

לא מעט בתי השקעות וגופים מוסדיים מחזיקים במניות נובולוג דרך קבע, בהם חברות כמו הפניקס, כלל, ילין לפידות, הראל ואקסלנס. בעל העניין הגדול ביותר הוא אהוד פוזיס ממיסדי החברה שמחזיק 33% מהחברה ועד לאחרונה החזיקה גם קרן פימי בנתח של 15% ממניות חברה, נתח שנמכר לאחרונה ברווח גדול.

לא ברור היכן מתכוונת חברת נובולוג לשמור על הקנביס הרפואי שאותו היא תקבל לצורכי שיווק. נתון זה נשמר בסוד מחשש שגופים לא מורשים ינסו "לשים ידם" על החומר היקר והנדרש בשוק. גם אם החברה תשמור על החומר במחסניה בפארק הטכנולוגי במודיעין היא תיאלץ קרוב לוודאי לנקוט בצעדים שיבטיחו את ההגנה על מחסניה, וככול הנראה יוגברו אמצעי הביטחון סביב אתר החברה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20