(new)ויקטורי
הבוקר: מוזיאון המורשת במע"ר ייצא לדרך

הבוקר: מוזיאון המורשת במע"ר ייצא לדרך

בכירי העירייה יגיעו הבוקר לטקס הנחת אבן הפינה למוזיאון, שיתפרש על פני שתי קומות ויסקור את החיים היהודיים באזור מודיעין באלפי השנים האחרונות

הקומפלקס הענק שישתרע במרכז המע"ר. הוא יכלול מוזיאון היסטורי מתקופת החשמונאים, "מנהרת זמן" שתעביר את המבקרים מתקופה לתקופה עד ימינו וכן גלריות לתצוגת אומנות מודרנית של אמנים תושבי העיר ואמנים ידועים מבחוץ.

המוזיאון יוקם על מגרש 111 במע"ר - המגרש הצמוד למבנה של תחנת המשטרה העתידית שנמצא כבר בשלבי בניה מתקדמים (שבו ישכנו גם אירגוני החירום מד"א וכיבוי אש). שטח המבנה של מרכז מורשת החשמונאים יהיה כ-550 מ"ר והוא ישתרע על פני שתי קומות.

מרכז מורשת החשמונאים שואב כמובן את השראתו בראש ובראשונה מהמקורות ההיסטוריים ומהסביבה של האזור ומהסביבה הארכיאולוגית העשירה והמרתקת, שהעידה על קיום חיי תרבות יהודית ענפים לאורך שנות ההיסטוריה, באזור שהיה מאוכלס מאד ופעיל מאד לאורך אלפי שנים. המתכננים מסבירים כי התצוגה תיבנה סביב "מוביל מרכזי ראשי" לאורך ציר הזמן, מתקופת מתתיהו ובניו החשמונאים ועד ימינו. התצוגה תתבסס למעשה על "מנהרת זמן" שבה יעברו המבקרים מהעת העתיקה וימי החשמונאים ומלחמות המכבים, דרך התקופות המאוחרות יותר ועד העת החדשה שבה הוקמה מדינת ישראל, ולסיום העשורים האחרונים שבהן הוכרז על הקמת העיר מודיעין.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20