(new)ויקטורי
ימי פומפיי

ימי פומפיי

כבר כמעט שנתיים שהמדינה איננה מנוהלת, ומי שחושב שאולי נמצא הפטנט כיצד לנהל מדינה ללא מנהיגות עלול לשלם מחיר כבד ביותר

בסוף בסוף בסוף יש כאן מדינה לנהל וכל הטריקים והשטיקים אינם מעניינים את הציבור. האזרחים מבקשים מנבחרי הציבור לקום בבוקר וללכת לעבודה כדי לשרת את הנתינים המממנים בזיעת אפם את הנבחרים. לכו לעבוד!

בפועל, כבר כמעט שנתיים שהמדינה איננה מנוהלת ומי שחושב שאולי נמצא הפטנט כיצד לנהל מדינה ללא מנהיגות עלול לשלם מחיר כבד ביותר שכבר משולם באלף ואחת צורות כמו: בריאות, תחבורה, רווחה, משטרה, פרקליטות, חינוך, נכים, קשישים וכל מה שתשימו עליו את היד.

חלק מהעם נושא עיניו השמיימה ומבקש ישועה לעם היושב בציון. זה בסדר גמור. אבל כדי שתהיה ישועה וסיעתא דשמיא צריך רצון ואת זה איבדנו.

ומהיושב במרומים ליושבים בתחתונים, על קרקע המציאות. קרי, פוליטיקה. התנהלותו של ראש הממשלה מאז הוחלט על שינוי מעמדו מחשוד לנאשם ובעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, לוקחת לעניות דעתי את הליכוד ממעמד המפלגה השלטת זה עשרות שנים עמוק אל האופוזיציה.

הכרסום במחנה הליכודי, למרות העובדה שרק גדעון סער קורא תיגר על מנהיגותו של ביבי בשם הליך דמוקרטי של קיום פריימריז, מעיד שמתחת לפני השטח של מפלגת השלטון מתרחשת רעידת אדמה בעוצמה של 8 בסולם ריכטר.

אין ספק שביבי הוא מותג חזק יותר מהליכוד. הסתלקותו מהזירה הציבורית תחזיר את הליכוד לימי המחנאות, שלא לומר הסכינאות בנוסח: איש את אחיו חיים בלעו.

אין זה הזמן והמקום למנות את מעלותיו של נתניהו ואת תרומתו למדינה במשך רוב שנות כהונתו. אין ספק ששלהי כהונתו מביישת את התהילה לה זכה ובצדק בתחילת ובאמצע דרכו הציבורית. מבחינתנו הוא היה ה"מסי" של נבחרת מדינת ישראל. ביבי שם אותנו על המפה העולמית בשורה אחת עם מעצמות הגדולות מאיתנו עשרות מונים.

ספק אם בשנים שאחריו נזכה לראות מישהו בסדר הגודל שלו. תקצר היריעה מלפרט את מעלותיו ואישיותו ועדיין שלטון החוק גובר וענייני המדינה עולים על אלה של כל מנהיג, יהיה מוכשר ככל שיהיה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20