(new)ויקטורי
חדש בצהרוני סחלבים: סבסוד למשפחות יחידניות

חדש בצהרוני סחלבים: סבסוד למשפחות יחידניות

לאחר שהעמותה העירונית הוכרה בידי משרד העבודה והרווחה,יוכלו כבר השנה העומדים בתנאים לקבל הנחה משמעותית

צהרוני סחלבים (צילום ארכיון)

אימהות חד הוריות ומשפחות יחידניות יוכלו מעתה לקבל סבסוד מהמדינה עבור השהות בצהרוני סחלבים במודיעין, כך הודיעה אתמול העמותה.

מהלך זה מגיע לאחר שהעמותה העירונית אושרה בידי משרד העבודה והרווחה, וכעת צהרוני סחלבים בעיר מוכרים בידי המשרד הממשלתי כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

הזכות לסבסוד תינתן לילדי הגנים בלבד אשר נולדו בין התאריכים 1.12.13–31.12.16 , הרשומים לצהרון לחמישה ימים בשבוע ובכפוף לעמידה בתנאי מבחני התמיכה של משרד העבודה והרווחה.

הורה עצמאי (יחידני) שמעוניין בקבלת הסבסוד יכול להגיש בקשה אישית באופן מקוון באתר האגף למעונות יום. במרכז לגיל הרך בעמותת סחלבים מדגישים השבוע כי טרם הגשת הבקשה המקוונת, יש לפנות למזכירות הגיל הרך בטלפון 08-9727156 (שלוחה )0 לשם קבלת אישורי קבלה למסגרת אותם יש לצרף לבקשה.

בסחלבים ממליצים להגיש את הבקשות בהקדם שכן זוהי תכנית ארצית בה ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה.

פרטים נוספים על אופן הסבסוד ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר משרד העבודה בכתובת: www.employment.molsa.gov.il או במקוד הארצי בטלפון 2969*.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21