(new)ויקטורי
...ויעש באושים

...ויעש באושים

רק אלוהים יודע מה עוד קורה בין כותלי מערכת המשפט והפרקליטות והדברים לעולם לא ייחשפו

לדעתי יש מידה רבה של צדק בטענות הקשות והרבות המופנות כלפי מערכת המשפט וגורמי האכיפה השונים. אין לי ספק ויש לי ידע ומידע על אכיפה בררנית של מערכת המשפט ובעיקר הפרקליטות.

מן המפורסמות הוא שכוח משחית. הוא משחית כל אדם וכל מערכת ומנגנון וזה בדיוק מה שקרה וקורה למערכת המשפט שלנו זה עשרות שנים. זו מערכת אלטיסטית, מרוחקת ולעתים מנוכרת השוכחת לעתים קרובות שהיא מורכבת מאנשים בשר ודם וכי המינוי של שופטיה ופרקליטיה לא נעשה כי יד אלוהים נגעה בהם.

נחשפתי למערכת הזאת מכל הכיוונים בין השאר ככתב לענייני פלילים של העתון מעריב לפני שנים רבות. כבר אז בצבצו מתוכה פירות באושים ועשבים שוטים. מאז היווסדו של עתון זה לפני כ-25 שנים התרעתי על מנגנון בעל סממנים יצריים ונקמניים המסמן אנשים והולך איתם עד הסוף ובמקביל מעלים עין ממקורבים ובעלי עניין.

ייאמר מיד כי אין מדובר בכל השופטים ולא בכל הפרקליטים אלא במיעוט בעל שוליים רחבים. אנו עדיין נהנים מגופי משפט שעליהם נמנים אנשים רבים וטובים וישרי דרך.

אני נדרש שוב למנגנוני הצדק הללו נוכח כתבי החשדות המוגשים בימים אלה נגד השופטת אתי כרייף שעל פי החשד זכתה בכס השיפוט לאחר שקיימה לכאורה יחסים אינטימיים עם אפי נווה היו"ר לשעבר ובעל ההשפעה הרבה של לשכת עורכי הדין החשוד שהפעיל את עוצמתו על חברי הוועדה למינוי שופטים והצליח למנות את כרייף לשופטת לאחר שלא הצליחה לעבור את הוועדה והמבחן לשפיטה.

רק אלוהים יודע מה עוד קורה בין כותלי מערכת המשפט והפרקליטות והדברים לעולם לא ייחשפו, ועוד לא אמרתי מילה על הפרשה המזעזעת שבה מעורבת רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר.

אותו נווה שהיה אחד האנשים המשפיעים ביותר במערכת המשפטית בתקופה שכיהן כיו"ר לשכת עורכי הדין חשוד בפרשה אחרת של יציאה וכניסה לישראל יחד עם בת זוגו.

השופטת כרייף לא לבד. היו לנו כבר שופטים שהורשעו בשוחד, כאלה שנחשדו בהטרדה מינית ושאר עבירות כמו אחרוני האזרחים. שופטים אינם מורמים מעם ואין להם שום יתרון אנושי על השומר בכניסה לסופר המקומי.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20