(new)ויקטורי
חיים טוב, חיים הרבה

חיים טוב, חיים הרבה

תוחלת החיים במודיעין היא השלישית בארכה בישראל בין הערים הבינוניות ומעלה • במקום הראשון – השכנה מודיעין עילית

תוחלת החיים של תושבי מודיעין היא השלישית בארכה בישראל בין הערים המרכזיות (50 אלף איש ויותר). במקום הראשון נמצאת השכנה החרדית מודיעין עילית עם תוחלת חיים (ממוצעת כמובן) של 87.6 שנים. במקום השני נמצאת הוד השרון עם 86 שנים ואילו במודיעין תוחלת החיים הממוצעת היא 85.9 שנים. הממוצע הארצי הוא 82.6. נתונים אלה ורבים אחרים פירסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחת הכותרת "הפרופיל הבריאותי-חברתי של היישובים בישראל", המתייחס לשנים 2011-2017.

נתוני תוחלת החיים של תושבי מודיעין מצביעים על עלייה לעומת הדו"ח הקודם שהתייחס לשנים 2005-2009 בו נרשם נתון של 84 שנים לאדם במודיעין. עוד עולה מהדו"ח כי מודיעין היא גם אחת הערים עם נתוני התמותה הנמוכים ביותר בארץ, כאשר שיעור התמותה בעיר עמד על 3.2 מיתות לכל אלף לידות. מקום אחד מאחורינו ניצבת העיר החרדית מודיעין עילית, בה נרשם נתון של 3.3 מיתות לכל אלף לידות. הממוצע הארצי עומד על 4.9.

מהדו"ח עולה גם כי מבחינת שיעור תמותת התינוקות נמצאת מודיעין במקום השמיני מבין הערים, עם נתון של 1.7 פטירות לכל אלף לידות - נתון רחוק מאוד מהממוצע הארצי שעומד על 3.1. העיר. מוקמה במקום השישי מבין הערים בשיעור הפטירות כתוצאה ממחלות לב, עם נתון של 154.4 לכל מאה אלף תושבים. במקום הראשון, עם הכי פחות מקרי מוות כתוצאה ממחלות לב, ניצבת מג'דל שמס עם 106 פטירות לכל מאה אלף תושבים.

גם בדירוג הערים עם שיעור התושבים הנזקקים הנמוך ביותר מודיעין ניצבת במקום השלישי עם רק 53.5 נזקקים לכל אלף תושבים, . במקום הראשון ניצבת שוהם עם רק 48.3 נזקקים ובמקום השני גבעתיים עם 49.6 תושבים נזקקים לכל אלף תושבים. השיעור הארצי עומד על 106.7 תושבים נזקקים לכל אלף תושבים.

עוד עולה מהדוח, כי מודיעין ניצבת במקום השישי מבין הערים בשיעורי התמותה הנמוכים כתוצאה ממחלות לב עם 154.5 פטירות  לכל 100,000 תושבים. במקום הראשון, עם הכי מעט מקרי מוות כתוצאה ממחלות לב, ניצבת מג'דל שמס עם 106 פטירות לכל 100,000 תושבים.

נושא נוסף שנבדק בדו"ח הוא שיעור הנזקקים המוגדרים (אלו שרשומים במחלקות הרווחה ברשויות) בעיר הוא נמוך, כאשר מודיעין נמצאת במקום השלישי מבין הערים עם שיעור הנזקקים הכי נמוך עם נתון של 53.5 לכל אלף תושבים.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20