(new)ויקטורי
בית המדרש הפך לבית כנסת

בית המדרש הפך לבית כנסת

שכני הישיבה התיכונית בשכונת השבטים גילו כי באחרונה התרחב מעגל המתפללים במקום בשבת, שגם עבר לפעול בבית המדרש בניגוד לחוק • בהתאם להבטחה משנת 2012 – העירייה הורתה על הפסקת הפעילות

בחודשים האחרונים התפללו תושבים דתיים משכונת השבטים בסופי שבוע בבית המדרש של הישיבה התיכונית בשכונה, אך בעקבות פניית תושבים אחרים לעירייה הופסק שימוש זה, עד להודעה חדשה.

בישיבה התיכונית פועל מזה שנים "מניין", בידיעת העירייה המכירה בכך שקיים מחסור במקום בבתי הכנסת בשכונה. באחרונה שמו לב שכני הישיבה התיכונית כי הפעילות בסופי השבוע עברה אל בית המדרש של הישיבה. פעילות זו אסורה על פי היתר הבנייה שנתנה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באפריל 2012, לאחר שהשכנים הגישו ערר על התכנון המקורי. "בית המדרש ישמש רק את תלמידי בית הספר ולא ייעשה בו שימוש חיצוני עצמאי", כך נכתב בהחלטה.

אחד התושבים המתגוררים בסמוך לישיבה סיפר השבוע: "תפילות מתקיימות בבית הספר כבר תקופה ארוכה ואנחנו התעלמנו מזה. חשוב להדגיש שאני לא נגד הדת או בתי כנסת. זה בכלל לא העניין. העניין הוא ההפרעה לתושבים מאז שהם עברו להתפלל בבית המדרש. מדובר על עשרות מתפללים, עם המשפחות והילדים שמשחקים מחוץ לבית המדרש ומרעישים בשבתות. פנינו גם למנהל הישיבה וביקשתי ממנו שידאג להפסקת התפילות בבית המדרש, אבל לא קיבלנו ממנו תשובה. מה גם שהפעילות הזאת היא לא חוקית ובניגוד למה שנקבע לפני שנים".

לדברי אותו תושב, מענה לפניותיו לעירייה לא הגיע במשך תקופה ארוכה. חבר המועצה אבי אלבז התערב בעניין ופנה ישירות לראש העירייה פעמיים בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר הגיעה תשובתו של מנכ"ל העירייה יורם כרמון, שהודיע כי הפעילות בבית המדרש תיפסק מיידית. עוד כתב כרמון כי העירייה תבצע בירור מעמיק מול הנהלת הישיבה התיכונית בנושא.

מהעירייה נמסר בתגובה: "הפעילות בבית המדרש הופסקה כבר לפני כשבועיים, זאת לאחר שהעירייה הורתה לבית הספר כי פעילות המניין בבית המדרש בסופי השבוע אסורה. כידוע, מדיניות העירייה היא שהקרקע הינה משאב יקר ויש להעדיף לקיים פעילות במשאבי העירייה על פני הקצאת קרקע. על כן מאפשרת העירייה מאז ומתמיד בכל העיר שימוש במוסדות חינוך לטובת מנייני תפילה במקום הקצאת קרקע לטובת מבנה בית כנסת נוסף. במבנה בית הספר פועלים החל מהקמתו שני מנייני תפילה. כאשר נבנה בית המדרש פנו תושבי האזור לוועדת הערר של משרד הפנים בניסיון למנוע את הקמת בית המדרש. הערר נדחה, יחד עם זאת קבעה הוועדה כי במבנה בית המדרש לא ייעשה שימוש למניין תפילה שאינו מתלמידי בית הספר. משנודע לעירייה כי אחד המניינים החל לעשות שימוש בבית המדרש הדבר הופסק באופן מיידי והמניין חזר להתפלל כבעבר".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20