(new)ויקטורי
מורשת: היתר בנייה לפרויקט נוסף

מורשת: היתר בנייה לפרויקט נוסף

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה לחברת "קחם השקעות" להקים שישה בניינים ובהם 152 יחידות דיור בשכונת מורשת • עם האישור הגיעו גם הקלות תיכנוניות

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה לאחרונה לחברת "קחם השקעות" שבשליטת אבי מאור מנס ציונה (שזכה במגרשים 321 ו-322 בשכונת מורשת העתידית) לבנות עליהם שישה בניינים: שלושה בכל מגרש, עם 76 יחידות דיור בכל מגרש. בכל אחד מהבניינים יהיו שמונה קומות מגורים, בכניסה תהיה קומת מסחר אחת וכן חניון תת קרקעי של שלוש קומות שישרת את הדיירים ואת בתי העסק.

הוועדה גם אישרה במסגרת ההיתר שורת הקלות שהיזם ביקש. נציין בעיקר את הגדלת החניון התת קרקעי משתי קומות לשלוש, וכן הגדלת המחסנים בדירות המגורים לעד 10 מ"ר. כמו כן אושרה הקלה שתאפשר ליזם לבנות מרפסות שיבלטו בשטח של 40% מעבר לקו הבניין החיצוני.

בימים אלה מסתיים הליך העברת המתחמים בשכונת מורשת מידי העירייה לידי הקבלנים והיזמים שזכו במכרזים לשם תחילת עבודות הבנייה בשטח, לאחר שהעירייה סיימה למעשה את עבודות התשתית בשכונה ואת עבודות יישור הקרקע כמעט לחלוטין.

למעשה, מה שנותר כיום הוא שלב פריצת הדרכים בשכונה. זהו השלב שבו התגלעו חיכוכים בין תושבי הסביבה והעירייה על רקע מפגע האבק הקשה שממנו סובלים תושבי שכונת אבני חן מפעילות מגרסות החצץ שפועלות באתר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20