(new)ויקטורי
כמו באירופה: דיירי המע"ר יחוייבו לשמור על אחידות אסתטית

כמו באירופה: דיירי המע"ר יחוייבו לשמור על אחידות אסתטית

לקראת איכלוס המע"ר נדרשה העירייה לנושא האסתטיקה והאחידות שלו וקבעה שורת הגבלות חד משמעיות על הדיירים בשדרה המרכזית • הדגשים: איסור על הקמת פרגולות ו"סגירת" מרפסות, איסור גורף על שינויים בחזיתות הפונות לשדרה, וגם על כאלה שייראו ממנה • הדיירים גם יחויבו להתקין רצועות צמחייה ברוחב של חצי מטר לפחות בשטחים הפרטיים של חצרותיהם

ועדת המשנה לתיכנון ובנייה של העירייה קיימה לאחרונה דיון רב משתתפים בנושא הנחיות תיכנון ובנייה למע"ר, לקראת כניסת הדיירים הראשונים לדירות שרכשו בשדרה המרכזית. מעיון ראשוני בהוראות התיכנון עולה כי יהיו לא מעט הגבלות שהוועדה משיתה על הדיירים. אחת המרכזיות - איסור גורף לבנות פרגולות על המרפסות בבתים שבהם לא נבנו מלכתחילה פרגולות במסגרת היתרי הבנייה המקוריים שניתנו לקבלנים.

בוועדה הסבירו: "הנחיות מרחביות הינן רובד בנוסף לתקנות ולהוראות הקבועות בתכניות מד/23 ומד/23/ 8. (שהן שתי תוכניות תב"ע המתייחסות למע"ר – י.ג) מטרת ההנחיות המרחביות הינה יצירת שפה עיצובית כוללת לשדרות דם המכבים באופן שקוף וברור לנוחות המתכננים ולמגישי הבקשות להיתר בשכונה".

במילים אחרות: ההנחיות התיכנוניות באות להסיר ספק לגבי סוגיות תיכנוניות מעבר למה שהתב"ע באזור מתירה לבצע. כלומר - גורמי התיכנון העירוניים שמבקשים לשמור על אחידות הנראות של השדרה המרכזית ושל המבנים החליטו להטיל מגבלות נוספות מעבר למגבלות התב"ע, כדי לשמר חזות אחידה ואסתטית, גם אם הדבר פוגע ברצון הדיירים לעצב את הדירות שרכשו בסגנון שונה.

ההנחיה הראשונה במסמך מציבה מיד מחסום של ממש בפני הדיירים: "לא יותרו כל תוספות או שינויים בחזיתות הפונות לשדרה הראשית  (שד' דם המכבים) או בחזיתות הנצפות משטחים ציבוריים במבני המגורים והתעסוקה/משרדים".

מההנחיה הכללית גזרו חברי הוועדה שורת איסורים בבחינת "אל תעשה", שהמרכזית בהן היא כאמור האיסור לבנות פרגולה. אבל לא רק: פורסם גם איסור להקים גדר מתכת בחזית הבניינים, וגם "לא תותר אטימת מעקות במרפסות בחזיתות הראשיות הפונות לשדרה המרכזית". וגם: "במעקות וגדרות בחצרות לאורך רחובות ושדרות ראשיים ו/או חצרות הפונות לשטחים ציבוריים יש לטעת בחצר הפרטית צמחיה ברצועת גינון ברוחב של 50 ס"מ לפחות". וגם: "לא יותרו שינויים בגגונים במרפסות ובגגות קיימים ולא יותרו תוספות של גגונים במרפסות ובגגות. לא תותר הקמת סככות צל במרפסות ובגגות. לא תותר הצבת או הקמת מחסנים בתחום המע"ר".

מה שכן יהיה מותר, וזה רק בחלק מהבניינים, הוא לאטום את הגדרות: "תותר אטימת גדרות בחצרות דירות הגן שבקומות הקרקע במגרשים 115,116,114 כלפי מגרשים 402,20,117 , 702 בלבד בהתאם להנחיות הבאות:

א. מותר להקים ולהציב "מילוי למעקה" מתכת קיים בלבד (שאושר בהיתר בנייה). ב. אסור להקים גדר מתכת מכל סוג שהוא, מעל קיר שלא מוצבת עליו גדר מתכת אשר הותקנה על ידי הקבלן. ג. חומרים ל"מילוי מעקה" יהיו במבוק או לוחות עץ בגווני עץ בלבד (לא בלבן). ד. "מילוי המעקה" יבוצע בחלק הפנימי של המעקה הקיים, עם מרווח של 2 ס"מ בין הלוחות, גובה המילוי לא יחרוג מגובה מעקה המתכת".

בדיון השתתף מ"מ יו"ר הוועדה מויש לוי ונכחו בה גם חבר המועצה אלעד שמעונוביץ לצד מהנדס העיר צחי כץ, היועצת המשפטית דנה חפץ טוכלר והמבקר אריק משיח. כמו כן נכחו נציגי משרדי ממשלה שונים ואנשי מחלקת הרישוי, כמו גם  אדריכלית העיר.

"ברור שצריך לשמור על צביון מיוחד של המע"ר אבל באמת שאין צורך בהוספת עוד פרגולות וסוככים במע"ר", אמר שמעונוביץ, "כי התיכנון הראשוני בהתאם להיתרי הבנייה הוא כל כך טוב שממש לא צריך להוסיף שום דבר בתיכנון הנוסף. לכן גם הנחיות התיכנון הן כאלה. זה טבעי שיהיה הגבלות על הנראות במרכז העיר, אם רוצים לשמור על צביון אחיד ומיוחד המע"ר".

 

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21