(new)ויקטורי
מגה אור קנתה את חברת ישפרו

מגה אור קנתה את חברת ישפרו

הטייקון משילת לא עוצר והשלים השבוע את הרכישה, שבוצעה בשותפות עם חברת הקניונים "ביג" במחיר של 855 מיליון שקל • העסקה תזדקק לאישורו של הממונה על התחרות משום שנחמיאס מחזיק כבר במתחם אחד במרכז עינב

נחמיאס (צילום ארכיון: לימור זפרני)

עסקת ענק נוספת לצחי נחמיאס, בעלי חברת מגה אור משילת, שהשלים השבוע את רכישתה של חברת הנדל"ן המניב ישפרו המחזיקה גם בשלושה מתחמים במרכז עינב במודיעין. את הרכישה ביצע נחמיאס בשותפות עם חברת הקניונים ביג בסכום של 855 מיליון שקל.

בהודעה לבורסה שהעבירה מגה אור השבוע (שני) אושרו פרטי העסקה שמתבשלת כבר מספר חודשים. מגה אור דיווחה לבורסה ולרשות ניירות הערך כי "ביום 26 בינואר 2020 בשעות הערב, התקשרה החברה בעצמה ובנאמנות עבור ביג מרכזי קניות בע"מ בהסכם עם חברה לנכסים ולבניין שהיא המוכרת של ישפרו".

בעסקה נכללת גם הלוואת בעלים שניתנה לישפרו בגובה 222 מיליון שקל, כאשר הרוכשות (מגה אור וביג) ישלמו לנכסים ובניין סך כולל של 633 מיליון שקל בגין המניות הנרכשות,  בנוסף ל-222 מיליון שקל עבור הלוואות הבעלים.

עם חתימת ההסכם נכנסת מגה אור לשלב של בדיקת נאותות כלכלית משפטית וחשבונאית, פרק זמן שיימשך עד 60 יום. על פי ההסכם יש למגה אור ולביג זכות שלא להשלים את העסקה במקרה של ממצאים שיעלו בהליך בדיקת הנאותות, המבטאים סטייה מהותית מהדוחות הכספיים של ישפרו.

העסקה אף כפופה לאישורו של הממונה על התחרות, ועם חתימת ההסכם הפקידו מגה אור וביג בנאמנות מקדמה בגובה של 15 מיליון שקל. אגב, עקב ריכוז נכסים של מגה אור בגזרת מודיעין, קיים חשש שהממונה על התחרות לא יסכים שישפרו סנטר שבמרכז עינב ייכלל בהסכם המכירה, זאת מפני שכך תשלוט מגה אור למעשה ברוב שטחו של מרכז עינב. במקרה כזה יוכל נחמיאס לסגת מההסכם, או לחלופין למכור את מתחם מגה אור 1 שבמרכז עינב השייך לו.

חברת הנדל"ן המניב ישפרו היא חלק מקבוצת "נכסים ובניין   המשתייכת לקונצרן I.D.B. החברה מחזיקה בעצמה, באמצעות חברות בנות או עם שותפים, בשבעה מרכזים מסחריים בפריסה ארצית תחת השם "ישפרו סנטר". זאת בנוסף לבית מלון (מלון "עין כרם" בצמוד לבית חולים הדסה עין כרם בירושלים). בסך הכל יש לחברה כ-140 אלף מ"ר, וכן עתודות קרקע בהיקף של עוד 69 אלף מ"ר.

במודיעין מחזיקה ישפרו כיום מתחם שכולל כמעט 40 אלף מ"ר, המחולק לשלושה מתחמי משנה במרכז עינב - באזור בית הקפה ארומה, במתחם השופרסל ובמתחם יינות ביתן שעל הכביש הראשי של שדרות המלאכות. בצמוד למתחם ארומה מחזיקה מגה אור מתחם משלה.

השלמת המהלך תהיה צעד נוסף בגדילה של חברת מגה אור ונחמיאס, הטייקון המקומי המתגורר במושב שילת. נכון ליום ראשון השבוע, ערב החתימה על הסכם הרכישה של ישפרו, עמד שווי חברת מגה אור בבורסה על 3,38 מיליארד שקל. נחמיאס מחזיק ב-45% ממניות החברה, כלומר הוא "שווה" על הנייר מיליארד וחצי שקלים. רכישת מחצית מחברת ישפרו תוסיף לשווי החשבונאי של מגה אור עוד כארבע מאות מיליון שקל. ראוי לציין כי בשנתיים האחרונות ביצעה מגה אור שורת רכישות של נכסים, כמו שרונה מרקט במרכז תל אביב ועוד כמה נכסים לוגיסטיים בדרום ובמרכז.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21