(new)ויקטורי
התחדש המאבק על יער מכבים

התחדש המאבק על יער מכבים

חברת מקורות הודיעה כי בקרוב יתחדשו העבודות להנחת צינור המים, לאחר שבתוואי בוצעו לדבריה שינויים שימזערו את הפגיעה בטבע • התושבים המתנגדים טוענים כי מדובר בהטעיית הציבור

(צילום: עמרי וונדל)

סיבוב נוסף בקרב על יער מכבים: תושבי המתנגדים לתוואי הנחת צינורות המים העובר ביער מכבים הגישו למעלה מ-300 התנגדויות, זאת לאחר שחברת מקורות הודיעה על חידוש העבודות במקום.

כזכור, לפני מספר חודשים נעצרו העבודות בשטח לאחר שאלפי התנגדויות בידי תושבים שטענו לפגיעה נרחבת ומיותרת ביער הגובל ביישוב. בעקבות ההתנגדויות הורה פקיד היערות של קק"ל לחברת מקורות לבצע שינויים בתוואי המיועד, וכעת נערכו בחברה לחידוש העבודה במקום.

בפרסום לציבור מגלה מקורות כי "לאור התנגדות התושבים (לפני מספר חודשים. י"ג) צומצמה רצועת התשתית ונחסכה פגיעה משמעותית ביער, כל זאת בוצע בתיאום פקיד היערות של קק"ל".

אבל התושבים המתנגדים לכריתה שבדקו בימים האחרונים את פרטי התוכנית, טוענים כי כמות העצים שתיכרת כמעט זהה לזו שהייתה אמורה להיכרת לפני כחצי שנה. "ייכרתו שבעה עצים פחות, זה הכל. לכן הודעת מקורות כי צומצמה רצועת התשתית ונחסכה הפגיעה ביער, נגועה בהטעיית הציבור  ובחוסר תום לב", אמר השבוע דני רוזנפלד, תושב מכבים ממובילי המאבק.

לדבריו של רוזנפלד "בכוונת מקורות לפעול בכח להטמנת המגה צינורות ולהרס יער מכבים, הפנינה האקולוגית הנדירה שלנו. זו כנראה דרכה המיוחדת של מקורות לחוג את ט"ו בשבט שיחול השבוע. אנחנו לומדים בשעות אלו את התוכניות, ההיתרים ונכונות הפרטים שבגוף הודעת מקורות. אין לנו התושבים האכפתיים, כל כוונה להותיר את יער מכבים לבדו מול דחפורי מקורות".

כאמור, בתוך פחות מ-24 שעות מפרסום כוונת מקורות לחדש את העבודות הוגשו כבר למעלה מ-300 התנגדויות. את המאבק מובילה עמותת "תושבים משפיעים במודיעין", ואחד מראשי העמותה, גדעון בכר, אמר: "אנו קוראים למקורות לחזור בה מהחלטתה, תוך בחינת אפשרויות נוספות להעברת צינור המים שלא דרך היער".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20