(new)ויקטורי
מעון "ההקלטות" של נעמת ייסגר

מעון "ההקלטות" של נעמת ייסגר

מתחם מעונות היום של הרשת ברחוב עמק החולה במודיעין יפסיק את פעילותו בסיום שנת הלימודים • הנימוק הרשמי: קושי בגיוס כוח אדם

(צילום: מודיעין NEWS)

מתחם מעונות היום של נעמת ברחוב עמק החולה במודיעין ייסגר בסוף שנת הלימודים הנוכחית, כך הודיעה לאחרונה הנהלת הרשת להורי הילדים.

כזכור, המתחם בו פועל גם מעון צבעוני, עמד בחודשים האחרונים בלב סערה לאחר שהורים לילדים במעון הקליטו את המתרחש בו לאחר שחשדו בהתנהלות לא ראויה של צוות המעון כלפי הילדים. האירוע התרחש במהלך תקופת חגי תשרי אשתקד, כאשר לאחר ביצוע ההקלטות, בהן נשמעות נשות הצוות צועקות על הילדים, מענישות אותם ומדברות אליהם באופן בלתי ראוי, הגישו מספר הורים תלונה במשטרה נגד שתיים מנשות הצוות. השתיים הוצאו לחופשה בידי הנהלת רשת נעמ"ת, כאשר עד כה לא התקבלה בפרקליטות ההחלטה האם להעמיד אותן לדין. זמן לא רב לאחר מכן הושעתה מעבודתה עובדת נוספת, לאחר שאחת האימהות הבחינה בה מושיבה ילדה בכוח ומונעת ממנה לזוז.

בשבוע שעבר עדכנה כאמור הנהלת נעמת את ההורים כי שני המעונות יפסיקו את פעילותם בשנת הלימודים הבאה, והסבירה זאת כך: "בבסיס ההחלטה עומד הקושי הקיים בגיוס כוח אדם למעונות במודיעין, לרבות שימור עובדות, והכל בשל העובדה כי יש חוסר במטפלות הגרות ביישוב. הפתרון היחיד שנמצא למצוקה זאת במהלך השנים – הפעלת מערך הסעות עובדות מיישובים אחרים – אינו יכול ליתן מענה ארוך טווח לא מבחינה טיפולית (גיוס עובדות מחליפות בזמן העדרויות) ולא מבחינה כלכלית. יחד עם זאת הוחלט על העברת המעונות רימון וצבעוני למבנים חדישים באזורים מתאכלסים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20