(new)ויקטורי
חיים טוב, חיים הרבה

חיים טוב, חיים הרבה

מודיעין מובילה בתוחלת החיים מבין הערים עם 50 אלף תושבים ומעלה • בעוד הממוצע הארצי עומד על 82.7 שנים, אצלנו חיים 86.3 שנים

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע דוח הנוגע לרשויות המקומיות, ממנו עולים נתונים מעניינים רבים גם לגבי מודיעין.

אחד הנתונים הבולטים מלמד כי בין השנים 2014-2018 תושבי העיר הם בעלי תוחלת החיים הגבוהה ביותר מבין הערים עם 50 אלף תושבים ומעלה – 86.3 שנים. העיר עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר היא רהט שבדרום, עם נתון של 79.4 שנים.

נתון שוודאי ישמח כל תושב מודיעין באשר הוא כפי שהוא מופיע בפרסום לגבי רשויות מקומיות של הלמ"ס שהתפרסם השבוע הוא הנתון לגבי תוחלת החיים.

עוד נתונים, המתייחסים לשנים 2016-2018 מלמדים גם על מצב בריאותם של תושבי העיר. כך למשל בין השנים הנ"ל התגלו בעיר 2,878 מקרי סוכרת חדשים, 90 גברים לקו בסרטן ו-102 נשים. עוד מסתבר כי 15.6% מתלמידי כיתות א' בעיר סובלים מעודף משקל, כאשר בקרב תלמידי כיתות ז' כבר מדובר על 26.1%.

בעיר היו בשנה שעברה 1,224 לידות, מול 191 תושבים שנפטרו. עוד עולה מהדוח כי 10.7% מתושבי מודיעין הם עולים חדשים, כאשר 98% מתושבי העיר הם יהודים. אגב, צפיפות האוכלוסייה במודיעין עומדת על 1,890 נפש לקמ"ר אחד, וסך כל שטח העיר הוא 48.33 קמ"ר.

נתוני הרווחה בעיר לא מפתיעים ומלמדים על מצב סוציו אקונומי גבוה, כאשר 645 מהתושבים מקבלים קצבת אבטלה וגילם הממוצע עומד על 41. 5,844 תושבים מקבלים קצבת זקנה ועוד 1,009 מקבלים קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי.

בתחום התעסוקה ניתן לציין כי מודיעין מאופיינת בהכנסות גבוהות של תושביה. בעיר ישנם  40.3 אלף עובדים שכירים, כששכרם הממוצע עומד על  13,746 שקלים ברוטו לחודש. השכירים הגברים משתכרים יותר: 17,281 שקלים ברוטו לחודש, לעומת הנשים שמשתכרות רק 10,396 שקלים. בעיר חיים 3,399 עצמאים שהכנסתם הממוצעת עומדת על  12,748 שקלים ברוטו לחודש.

המצב הסוציו אקונומי הטוב בא לידי ביטוי גם במספר כלי הרכב בעיר, כאשר תושבי מודיעין מחזיקים בבעלותם 32,900 כלי רכב, מהם 30,300 כלי רכב פרטיים והשאר משאיות טנדרים, אוטובוסים, וכלי רכב דו גלגליים.

ונתון אחרון משמח פחות: בעיר הורשעו בשנת 2016 70 תושבים שהואשמו בעבירות פליליות, בהם עבירות רכוש, הונאה, עבירות מתחום המוסר ועוד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20