(new)ויקטורי
מובילים גם בציוני הבגרויות

מובילים גם בציוני הבגרויות

בעקבות פנייה לבית המשפט נחשפו ציוני הבגרויות ביישובים לשנת 2018 • מודיעין מובילה את הרשימה בבגרות ב-4 יח"ל במתמטיקה, ותפסה את המקום ה-3 בארץ בציוני הבחינה בחמש יחידות לימוד במקצוע המאתגר

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

הציונים נחשפים: לאחר פנייה לבית המשפט של התנועה לחופש המידע מפרסם השבוע האתר YNET את ציוני הבגרויות הממוצעים ביישובים השונים לשנת 2018 שהתקבלו ממשרד החינוך. התמונה העולה מנתוני בתי הספר במודיעין – מרשימה ביותר.

הנתונים מתייחסים לציוני הבגרויות במקצועות החובה המרכזיים: מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, תנ"ך והיסטוריה.

מהנתונים עולה כי מודיעין תפסה בשנת 2018 את המקום הראשון בארץ בציון הבגרות הממוצע בארבע יחידות לימוד במתמטיקה – 87.3. זאת לעומת הממוצע הארצי שעמד על 80.34. בעיר נבחנו בבחינה הזו 449 תלמידים.

עוד במתמטיקה, הפעם בבגרות בחמש יחידות לימוד, התייצבה מודיעין במקום השלישי בארץ עם ציון ממוצע של 86.1, זאת לעומת הממוצע הארצי שעמד על 82.3. 459 תלמידים נבחנו בעיר בבחינה זו. יש לציין כי מדובר על ירידה בציון הממוצע של העיר לעומת השנים הקודמות, אותה ניתן לייחס לזינוק במספר הנבחנים בחמש יחידות מתמטיקה בעיר בשנים האחרונות.

בבחינת הבגרות בחמש יח"ל באנגלית השיגה מערכת החינוך העירונית ציון ממוצע של 89.6, מעל הממוצע הארצי שעמד על 88.36. 1,298 תלמידי תיכונים במודיעין נבחנו בבחינה זו. בבחינת הבגרות בארבע יחידות לימוד השיגה מודיעין ציון ממוצע של 81, הרבה מעל הממוצע הארצי שעמד על 78.1. 370 התלמידים שנבחנו בבחינה זו הציבו את מודיעין במקום הרביעי בארץ.

מקצוע נוסף בו עקפה מודיעין בהרבה את הציון הממוצע הארצי הוא תנ"ך, כאשר בבחינה בחמש יח"ל השיגו תלמידי העיר ציון של 88.74, לעומת הממוצע הארצי שעמד על 83.9.

ואיך התפלגו הציונים בין בתי הספר התיכוניים בעיר?

את המקום הראשון בעיר בציוני הבגרות בחמש יח"ל במתמטיקה תפסו תלמידי אמי"ת בנים עם ציון ממוצע מדהים של 93.35. אחריהם ברשימה תלמידות אמי"ת בנות – 90.15, הישיבה התיכונית – 88.94, עירוני ג' – 88.63, תיכון מו"ר – 86.57, עירוני ב' – 85.13, תיכון יחד – 84.4, עירוני א' – 84.1, עירוני ד' – 82.67 והאולפנה עם ציון ממוצע של 80.45.

את רשימת הציונים הממוצעים בבחינת הבגרות בחמש יח"ל באנגלית מובילות תלמידות אמי"ת בנות עם ציון ממוצע של 92.81. אחריהן ברשימה: הישיבה התיכונית  - 92, עירוני ב' – 90.49, תיכון יחד – 89.7, תיכון מו"ר – 89.54, בנות האולפנה – 89.43, עירוני ג' – 89.42, אמי"ת בנים – 89.07, עירוני א' – 88.49 ועירוני ד' עם ציון ממוצע של 88.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20