(new)ויקטורי
התוצאות המלאות: כחול-לבן שוב ניצחו, הליכוד התחזקו, ליברמן התרסק

התוצאות המלאות: כחול-לבן שוב ניצחו, הליכוד התחזקו, ליברמן התרסק

וועדת הבחירות פרסמה את תוצאות ההצבעה במודיעין, מהם עולה כי הליכוד העביר לשורותיו למעלה מ-2,500 תושבים לעומת הסיבוב הקודם, ימינה איבדה גובה, איחוד השמאל הניב עלייה קלה ויותר מ-900 מתושבי העיר נתנו את קולם לש"ס

הבשורה הגדולה של סבב הבחירות השלישי ברציפות במודיעין היא ככל הנראה העובדה כי תושבי העיר שוב יצאו בהמוניהם להצביע, וגם הפעם בשיעור גבוה מהממוצע הארצי.

מתוך 61,861 בעלי זכות בחירה בעיר ניגשו אל הקלפיות 47,009 תושבים, שיעור הצבעה של כמעט 76% (הממוצע הארצי עמד הפעם על 64.31%). 142 קולות פסולים נרשמו בקלפיות העיר. בסיבוב הבחירות הקודם בספטמבר האחרון נרשם בעיר שיעור הצבעה של 76.16% מבין בעלי זכות הבחירה.

את מרב הקולות של תושבי מודיעין גרפה גם הפעם מפלגת כחול-לבן, עם נתון של 45.55% מקולות המצביעים בעיר – 21,350. בסבב הקודם בספטמבר 2019 נהנתה כחול-לבן מתמיכה של 42.98% מקולות המצביעים - 20,075 תושבים.

גם מפלגת הליכוד התחזקה בסבב הנוכחי כאשר רשמה נתון של 28.2% מקולות המצביעים, ש-13,221 מהם נתנו את כולם למפלגה. בסבב הקודם הצביעו לה 10,638 תושבים - 22.77% מהקולות. מי שציפתה להתחזקות בעיר והתבדתה היא מפלגת ימינה שגרפה 9.95%, זאת לעומת 11% להם זכתה בסיבוב הקודם. 4,665 מתושבי העיר נתנו את כולם לבנט ושקד, ירידה משמעותית מה-5,143 בספטמבר.

עלייה במספר הקולות רשמה במודיעין גם מפלגת העבודה-גשר-מרצ המאוחדת, עם של 8.8% מקולות תושבי מודיעין - 4,124 מצביעים. בספטמבר האחרון, טרם האיחוד עם מרצ, רשמה בעיר מפלגת העבודה נתונים של 3,540 קולות, שהיוו 7.58% מסך הקולות הכשרים.

ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, מי שהפכה ללשון המאזניים בפלונטר הפוליטי הסבוך והתחזקה במודיעין בסבב השני, השיגה הפעם את קולותיהם של 1,884 מתושבי העיר – 4.02% מסך הקולות. בספטמבר האחרון זכתה המפלגה ל-2,564 קולות, שהיוו 5.49% אחוזים מסך הקולות הכשרים.

עוד דווח באתר וועדת הבחירות המרכזית כי מפלגת ש"ס זכתה במודיעין לקולם של 904 מצביעים – 1.93% מסך כל הקולות, ואילו יהדות התורה גרפה בעיר 309 קולות – 0.66%. את הטבלה נועלת הרשימה המשותפת, שזכתה לקולותיהם של 127 מתושבי מודיעין והשיגה 0.27% מסך כל הקולות הכשרים.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20