(new)ויקטורי
רבע מהשכירים במודיעין נרשמו בלשכת התעסוקה

רבע מהשכירים במודיעין נרשמו בלשכת התעסוקה

קרוב לעשרת אלפים שכירים ממודיעין הצטרפו אל מעגל האבטלה בחודשים מרץ-אפריל, שיעור של 23% • הפגיעה הקשה ביותר - אצל הצעירים

מספר המובטלים בישראל צמח השבוע ל-1.14 מיליון איש, שיעור עצום של 27.4% אחוז מכלל העובדים. גם במודיעין התמונה דומה, כאשר שיעור השכירים המובטלים בעיר עמד (נכון ל-30 באפריל) על 23%, נתון שמעולם לא נרשם בעיר בעבר כמובן.

42,069 שכירים מתגוררים במודיעין, כאשר לא פחות מ-9,690 מהם הפכו במחי משבר הקורונה למחפשי תעסוקה. מנתוני לשכת התעסוקה עולה כי המובטלים החדשים, בין או פוטרו או הוצאו לחל"ת, מתחלקים ל-3,968 גברים ו-5,722 נשים.

מי שנפגעו באורח דרמטי הם צעירי מודיעין שלמעלה מארבעת אלפים מהם נרשמו בלשכת התעסוקה. בקרב הצעירים עד גיל 24 נרשמו 2,045 מובטלים חדשים, ואילו בגילאי 24-35 התווספו לרשימה 1,988 תושבי העיר. עוד עולה מהנתונים כי 1,887 תושבים בגילאי 35-44 איבדו את עבודתם, כמו גם 2,133 תושבים בגילאי 45-54. בקרב בני ה-55 ומעלה נרשמו בחודשיים האחרונים 1,637 מחפשי תעסוקה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21