(new)ויקטורי
מסתמן: תנועת הרכבות תחודש בשבוע הבא

מסתמן: תנועת הרכבות תחודש בשבוע הבא

הנהלת רכבת ישראל הודיעה על חזרה מדורגת לפעילות, בכפוף לאישור משרד הבריאות, כאשר תחנות פאתי מודיעין ונתב"ג לא ייפתחו בשלב הראשון

(צילום: ארכיון)

הרכבת חוזרת: החל מיום ראשון תשוב רכבת ישראל לפעילות, זאת לאחר השבתת הקורונה בת החודשיים, כאשר חידוש הנסיעות תלוי עדיין באישור משרד הבריאות.

תנועת הרכבות תתחדש בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון (עד סוף מאי) יפעלו קווים מרכזיים עם שינויים במסלולי הנסיעה בימי א'-ה' בלבד, בין השעות 06:00-18:00.

מהודעת דוברות הרכבת עולה כי תחנת פאתי מודיעין במרכז עינב לא תשוב לפעילות, ותנועת הרכבות במודיעין תתנהל אך ורק בתחנת רכבת מרכז בסמוך לקניון. גם תחנת נתב"ג לא תשוב לפעילות בשלב זה.

נוסעי הרכבת יידרשו לשמור על הנחיות משרד הבריאות, הכוללות שמירה על ריחוק חברתי, שימוש במסכה והימנעות מנסיעה במקרה של תסמיני מחלה. ברכבת ישראל מתכוונים לקיים הסברה בקרב הנוסעים, ולהפעיל מערך בידוק בכניסות לתחנות, במסגרתו המאבטחים יבדקו חום, יתשאלו נוסעים, וכן יחייבו עטיית מסכה וחיטוי ידיים.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20