(new)ויקטורי
קבלן מפתח במודיעין

קבלן מפתח במודיעין

למצוא קבלן במפתח במודיעין זה לא עניין מורכב מדי, ובשורות הבאות נציג לכם גם שני כלים שיסייעו לכם לבחור נכון

(צילום: PIXABAY)

מחפשים קבלן מפתח לבניית בית פרטי באזור מודיעין? בניית בית פרטי באמצעות קבלן מפתח היא כנראה הדרך הנכונה ביותר והבטוחה ביותר להשלים פרויקט של בניית בית פרטי ובהיבט הזה קיבלתם את ההחלטה הנכונה. אחד היתרונות של עבודה עם קבלן מפתח במודיעין הוא שאתם צריכים לבצע את הבחירה רק פעם אחת במקום לבחור כל קבלן וכל איש מקצוע כל פעם מחדש. העניין הוא שזה גם החיסרון כי הבחירה הזאת צריכה להיות מושלמת. אז למצוא קבלן במפתח במודיעין זה לא עניין מורכב מדי, ובשורות הבאות נציג לכם גם שני כלים שיסייעו לכם לבחור נכון.

דבר ראשון והכי חשוב – קבלן רשום

קבלן מפתח הוא בעצם סוג של שירות, המסופק על ידי קבלני שלד, קבלני גמר או קבלני בניין כלליים. כל אחד מהקבלנים האלה יכול להיות קבלן רשום או שהוא גם יכול להיות קבלן לא רשום. קבלן רשום הוא קבלן המופיע בפנקס הקבלנים של רשם הקבלנים במשרד השיכון. אתם מבחינתכם לא רוצים לעולם לעבוד עם קבלן שהוא אינו רשום. מדוע? מכיוון שקבלן רשום הוא קבלן שמפוקח על ידי הרשויות, יכולותיו נבחנו, הרקורד המקצועי והעסקי שלו נבחנו והוא מחזיק בידיו תעודת קבלן רשום שאפשר לקחת לו בכל רגע נתון. קבלנים רשומים, ובכלל זה קבלן מפתח במודיעין, יעשו הכל בכדי לשמור על התעודה הזאת בידיהם, וזה אומר להתנהל בצורה חוקית ובתום לב, לבצע את העבודה בצורה מקצועית ולהקפיד בקלה כבחמורה. אין שום דבר שאתם רוצים אצל הקבלן שתבחרו בו, יותר מאשר את המאפיינים האלה ולכן תמיד ובכל מקרה, הקפידו לבחור קבלן מפתח במודיעין שהוא קבלן רשום.

י.נ הנדסה קבלן מפתח מומלץ

דבר שני – השתמשו בהסכם כאמצעי לבחירת קבלן

בכל עבודה עם קבלן מפתח במודיעין ובכלל, מגיע השלב בו צריך לחתום על הסכם עבודה. בהסכם זה אתם רוצים לעגן שורה של התחייבויות שיגנו עליכם ובכלל זה מודל תשלומים מדורג לפי אבני דרך, התחייבות הקבלן לתקן ליקויים שיעלו בבדיקת בדק בית, התחייבות של הקבלן לשכור קבלני משנה רשומים בלבד, התחייבות של הקבלן להיצמד לתכנית הבנייה, היתרי הבנייה, כתב הכמויות והמפרט הטכני המצורפים להסכם, התחייבות של הקבלן ללוחות זמנים, לסטנדרטים ולמחירים. לרוב, אנו ניגשים לשלב של חתימה על הסכם לאחר שכבר בחרנו קבלן, אבל אתם תיעזרו בהסכם בכדי לבחור אותו. קבלן שלא מוכן לחתום על הסכם כזה שכולל את האלמנטים הנ"ל הוא לא קבלן שאתם רוצים לעבוד איתו אפילו אם זהו קבלן מפתח במודיעין שקיבלתם עליו המלצה. המוכנות של הקבלן לחתום על הסכם שמעגן את הזכויות שלכם ומגן עליכם היא סממן חשוב מאוד לעבודה מוצלחת עם הקבלן ולרמה המקצועית שלו ולכן אתם בשום מקרה לא רוצים לוותר על העניין הזה בבחירת קבלן מפתח במודיעין, ממש כפי שאינכם מוותרים על היותו קבלן רשום.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20