(new)ויקטורי
93.5% ממובטלי הקורונה בעיר אינם אקדמאיים

93.5% ממובטלי הקורונה בעיר אינם אקדמאיים

מספר תושבי מודיעין שנרשמו בלשכת התעסוקה עלה ל-9,850, כאשר הצעירים הם הנפגעים העיקריים • זינוק דרמטי במספר מקבלי הבטחת הכנסה

(צילום: ארכיון)

מדינת ישראל חזרה בשבועות האחרונים לשגרה, פחות או יותר, אולם עבור מי שהפכו למובטלים המצב מורכב יותר.

מניתוח נתוני לשכת התעסוקה עולה כי, כצפוי, רוב הנפגעים הם התושבים החלשים יותר מבחינה סוציואקונומית, כאשר 93.5% ממחפשי התעסוקה החדשים במודיעין אינם אקדמאיים.

מהנתונים עולה כי מתוך 9,850 תושבי העיר שנרשמו בלשכת התעסוקה בחודשים מרץ-אפריל, רק 634 הם בעלי תואר אקדמי ואילו 9,216 אינם. נתון זה מתחבר לעובדה כי מי שנפגעו באורח דרמטי הם צעירי מודיעין שלמעלה מארבעת אלפים מהם נרשמו בלשכת התעסוקה. בקרב הצעירים עד גיל 24 נרשמו 2,045 מובטלים חדשים, ואילו בגילאי 24-35 התווספו לרשימה 1,988 תושבי העיר. עוד עולה מהנתונים כי 1,887 תושבים בגילאי 35-44 איבדו את עבודתם, כמו גם 2,133 תושבים בגילאי 45-54. בקרב בני ה-55 ומעלה נרשמו בחודשיים האחרונים 1,637 מחפשי תעסוקה.

יש לציין כי לשכת התעסוקה אינה משחררת את פילוח הנתונים לגבי מי שהוצאו לחל"ת וצפויים לשוב לעבודה בקרוב ומי שפוטרו, כאשר נכון לתחילת החודש עומד שיעור האבטלה במודיעין על 21.2% מהשכירים בעיר, נתון שכמובן לא נרשם בעיר בעבר.

42,069 שכירים מתגוררים במודיעין, כאשר המובטלים החדשים, בין או פוטרו או הוצאו לחל"ת, מתחלקים ל-4,016 גברים ו-5,834 נשים.

עוד מתברר כי 200 מתושבי העיר מקבלים הבטחת הכנסה מאז פרוץ המשבר, זאת לעומת 18 בלבד בחודש פברואר, עידן שלפני הקורונה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20