(new)ויקטורי
עדכון לזוכי תכנית מחיר למשתכן בשכונת מורשת במודיעין

עדכון לזוכי תכנית מחיר למשתכן בשכונת מורשת במודיעין

חברת הנדל"ן דונה מפרסמת את רשימת המתחמים וההגרלות שכבר שווקו, בנוסף למתחם 30 הנמצא בתהליך קבלת האישורים וייכנס לאחת ההגרלות הבאות

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

חברת "דונה" הבונה בכל רחבי הארץ בכלל ובמודיעין בפרט, זכתה במכרזים של 16 מתחמים בשכונת מורשת.

החברה בונה בסך הכל כ-2,100 יח"ד בשכונה, המהוות את רוב הדירות שייבנו. הבניה היא עבור מכירה בשוק החופשי ועבור זוכי מחיר למשתכן.

נכון לחודש יוני המתחמים וההגרלות של זוכי מחיר למשתכן ששווקו הם:

מתחם 13 שוהם – הגרלה מס' 371

מתחם 16 לשם – הגרלה מס' 372

מתחם 17 ספיר – הגרלה מס' 373

מתחם 22 אודם – הגרלה מס' 377

מתחם 23 ברקת – הגרלה מס' 379

מתחם 26 יהלום – הגרלה מס' 380

המתחם הבא שנמצא כעת באישורים הוא מתחם 30 – הגרלה מס' 381. 

סה"כ כמות דירות בתכנית מחיר למשתכן למתחמים אלו: 643 יח"ד.

חברת דונה מקדמת בכל עת המשך פתיחת מתחמים נוספים, לצד בניה מסיבית בשכונה עצמה כפי שניתן לראות בשטח.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20