(new)ויקטורי
מנופים

מנופים

כשאתם צריכים מנוף בדקו היטב ממי אתם שוכרים אותו בכל מקרה

(צילום: freepik)

תשומת הלב הציבורית שמופנית בשנים האחרונות למנופים בגלל התאונות הקשות מוצדקת, ולכן מומלץ להשתמש במנוף אמין ומתוחזק היטב על ידי החברה שמשכירה אותו. מנופים אפשר לקנות או לשכור למטרות שונות, מסחריות, תעשייתיות, לענף הבנייה או התובלה, והמשותף לכולם חייב להיות בטיחות המנוף והאנשים. בלי זה לא מתחילים לעבוד עם ציוד כזה ולא מתפשרים על התקינות שלו. כשאתם צריכים מנוף בדקו היטב ממי אתם שוכרים אותו בכל מקרה.

מנופים להעברת דירה

המנופים שאנחנו משתמשים בהם גם כאנשים פרטיים הם אלה שבעזרתם אנחנו מובילים את הדירה שלנו. זה נכון למי שגר בקומה גבוהה ואפילו מעלית לא יכולה לעזור למובילים להוריד את התכולה. זה נכון במיוחד למי שצריך להוביל ציוד גדול וכבד במיוחד לכל קומה שהיא. בין אם זה פריט חדש או כחלק מהובלת דירה, אתם צריכים לדאוג לכך שהמובילים ישכרו את הציוד הבטיחותי והתקין ביותר, ולא לשכוח ביטוח על נזק ואחריות. זה חשוב גם אם ההובלה נראית בסדר גמור.

ענף הבנייה

המנופים הכי חשובים ולפעמים גם בעייתיים שאנחנו רואים בכל מקום הם אלה של ענף הבנייה. אין היום בנייה ללא מנוף שמוביל לגבהים. בכל אתר כזה צומחים עגורנים גדולים וחזקים שאמורים לשאת את המשאות לגובה רב. תקנות הבטיחות והעבודה שמכשירות עבודת מפעילי מנוף עומדות בבירור על הוראות בטיחות שיש לעמוד בהן. אם אתם היזמים או הדיירים של הבניין עליכם לוודא ולדרוש מכל הגורמים להעסיק גם מי שהוסמך לעבוד בגובה ורק עם ציוד כשיר לעבודה.

תעשייה

על התעשייה אין הרבה מה לספר מלבד להתגאות בהתפתחות העצומה של המפעלים לא רק מבחינת הייצור והתפוקה. המפעלים שלנו יודעים לעבוד היום בסטנדרטים מקצועיים טובים יותר ולכן לא יסכנו חיי אדם ולא יזיקו לרכוש. השימוש הגובר לא רק במנופים אלא גם ברמפות ובמלגזות ושאר ציוד הרמה מתוחכם, הוא חלק מהמסקנות שהביאו להתייעלות ולעמידה בסטנדרט בינלאומי. זה מה שמאפשר לייצר בצורה יעילה ומהירה יותר ולעמוד בתחרות בינלאומית בקלות.

מנופי מחסנים ונמלים

מחסני הענק שאנחנו רואים בנמלים ובמתחמים מיוחדי ברחבי הארץ מחייבים מנופים מסוגים שונים. יש רמפות ויש קומות ויש צורך להרים ולהוריד משאות וסחורות מכל הגבהים. מנוף בנמל הוא מתקן שעובד בצורה מדויקת לפרוק ולהטעין מכולות שונות על אוניות ולהוריד אותן לנמל. משם הן מוסעות למחסני הנמל ואחר כך למרלוגים שמפוזרים ברחבי הארץ. מפעילי מנופים בנמלים יודעים שהדיוק חיוני כדי לא לאבד סחורה וכדי לא לפגוע באיש.

מרלוגים

מרלוגים רבים נבנים בארץ כתוצאה מכך שיש יותר מסחר באינטרנט ויש יותר מצורך באחסון סחורות. המרלוגים מחייבים שימוש בציוד כבד להובלה מדויקת וזהירה של המטענים לכל האגפים והמחלקות של המרלוג והוצאתם משם. זוהי משימה נוספת שמנופים חייבים לעמוד בהם בכל מקום כזה. הזהירות מחייבת שלא יהיו תאונות ולא ייפגע אף אחד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20