(new)ויקטורי
מה השפעת חברת התקשורת על הפעילות השוטפת של הארגון?

מה השפעת חברת התקשורת על הפעילות השוטפת של הארגון?

מהירות היא שם המשחק בהיבטים רבים של עולם העסקים כיום. גם התקשורת נדרשת להיות מהירה בהתאם 

(צילום: PIXABAY)

תקשורת היא פעילות ליבה חשובה ביותר בעסקים. זו יכולה להיות תקשורת מול לקוחות, ספקים, שותפים וגורמים נוספים והיא חיונית למרבית העסקים, באופן שוטף. כיצד משתלבת בכך, חברת התקשורת שאיתה בוחרים לעבוד?  

לאפשר עסקים

תקשורת היא אחד הגורמים ה"מאפשרים" בעסקים (מה שמכונה לעתים Business Enablers). בלעדיה, פעילויות עסקיות רבות פשוט לא יתאפשרו. בכדי לממש את הפוטנציאל שגלום בכך, התקשורת חייבת להיות איכותית. משמע - חייבים חברת תקשורת אמינה, שתספק לעסק את שירותי התקשורת השונים, ספק אינטרנט ITC למשל. אפשור עסקים, במידה רבה שווה ערך לפריצת דרך. זאת, מאחר שאמצעי פשוט כמו חיבור לאינטרנט, מציג בפני העסק באופן מיידי, קשת עצומה של אפשרויות חדשות. גם אם נסתכל על כך רק מההיבט הספציפי של הלקוחות אליהם ניתן להגיע - בבת אחת נפתחת לפניכם גישה ללקוחות, מכל העולם. 

להאיץ פעילות

מהירות היא שם המשחק בהיבטים רבים של עולם העסקים כיום. גם התקשורת נדרשת להיות מהירה בהתאם. יש לכך היבטים רבים, טכניים ואחרים. באתר של ITC תמצאו מידע מורחב בנושא, אך נזכיר שניים כדוגמה: מהירות התקשורת דרך האינטרנט, תלויה במידה רבה במפרט חבילת התקשורת שרכשתם מהספק. נוסף על כך, היבטי אבטחה שונים, עשויים לשבש את התקשורת ולהאט אותה אם הם לא מטופלים כהלכה.

לצמצם נזקים

יתר על כן, משמעותית מאוד גם מהירות העבודה מול חברת התקשורת, במקרים יוצאי דופן דוגמת תקלה נרחבת. אם מדובר בתקלה שמשביתה למשל אתר מסחר, ייתכן שכל דקה שעוברת בצורה כזה, תתבטא בהפסדים כספיים עצומים. במקרים רבים, הדבר יגרום גם לפגיעה חמורה בתדמית העסק. כך שבשורה התחתונה מבחינת מהירות, חייבים לדעת שיש על מי לסמוך בכל הנוגע לספקים, כולל ובמיוחד ספק התקשורת. תקלות כאלה מתרחשות פעמים רבות בלי קשר בכלל לחברת התקשורת - למשל בגלל רעידת אדמה או תקלת תשתית כלשהי של בזק. אבל האינטראקציה היעילה עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל חברת התקשורת, תהיה כמובן חשובה ביותר.  

שירותי ערך מוסף

ספקי אינטרנט מציעים פעמים רבות, שירותי ערך מוסף שונים, אשר משלימים את מתן המענה המקיף לצרכי התקשורת של העסק. לרכישת שירותים מסוג זה דרך ספק התקשורת, יש יתרונות רבים. ראשית, ישנם השירותים בפני עצמם, שמספקים תועלות שונות. שנית, רכישת תקשורת וגם שירותים כאלה מאותו ספק, תורמת לצמצום היקף הספקים שאיתם עובדים ולפישוט העבודה מולם. חוות דעת על ספק אינטרנט ITC היא דוגמה לדבר, אשר יסייע להחליט עם מי לעבוד ועל מי לוותר. תועלת שלישית, ברמה הטכנית, היא ששירות מספק התקשורת עשוי לספק אינטגרציה טובה יותר בין המערכות שבהן מדובר. 

לסיכום:

לחברות התקשורת השפעה שהיא לכאורה קטנה, אבל בפועל גדולה למדי, על הפעילות השוטפת של ארגונים. חשוב לקחת זאת בחשבון.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20