(new)ויקטורי
החנייה תהפוך לעסק

החנייה תהפוך לעסק

האדריכל תושב העיר אלרן איבינדר, מציע לביבס לאפשר פתיחת עסקים קטנים בחניות הפרטיות בבתים ובמחסנים בשדרות הראשיות של מודיעין, בהליך בירוקרטי מזורז ובמטרה לסייע לנפגעי הקורונה לשרוד כלכלית

(צילום: מודיעין NEWS)

יותר מארבעה חודשים מאז פרוץ הקורונה, בעוד המשבר הכלכלי הולך ומחריף, נשמעות עוד ועוד תכניות יצירתיות לפתרון הבעיה המאיימת על עתידם הכלכלי של חלקים נרחבים מתושבי המדינה.

מי שמציע כעת פתרון יצרתי שכזה הוא האדריכל תושב העיר אלרן איבינדר בן ה-31, ששלח לחיים ביבס, בכובעו כיו"ר מרכז השלטון המקומי, תכנית מפורטת שתאפשר לתושבים לפתוח עסק קטן במחסנים ובחניות הפרטיות שלהם. לדברי איבנדר התכנית "תתפוס שתי ציפורים במכה אחת" – גם תסייע למובטלי הקורונה להתפרנס וגם תסייע לאותו "עירוב שימושים" מפורסם שכמעט ונעדר מהמרחב הציבורי במודיעין על פי תכנונה המקורי.

במכתב ששלח לביבס כתב איבינדר כך: "התכנית מתאימה לרשויות מקומיות רבות בישראל ויכולה לשמש מתווה ברמה ארצית שיתחיל בעיר מודיעין, ויסייע למדינת ישראל בכלל ולמודיעין בפרט להתגבר ולצלוח את המשבר".

ולצד המעשי של ההצעה: איבינדר מציע לאפשר בהליך מזורז וללא צורך בהיתרים ובבירוקרטיה מסובכת, לאפשר לתושבי השדרות הראשיות בעיר לפתוח עסקים קטנים בחניות הפרטיות שלהם, או במחסנים הנמצאים במפלס הרחוב. "הצורך של אנשים להתפרנס חזק מאד ולכן כדאי לקדם תוכנית שתאפשר את זה, כי נראה לכולם שהקורונה תישאר איתנו עוד זמן רב. במרכזים המסחריים הגדולים והקניונים יש חשש מהתקהלויות, ולכן הפתרון הוא בשימוש של חניות ומחסנים לצדי השדרות".

איבינדר מציע לגבש תכנית שתתבסס על הוראת השעה שהעירייה תפרסם, מה ש"יאפשר לתושבים שתמיד חלמו וחשקו לפתוח עסק, וכאלה שזקוקים למשלח יד בעקבות המצב, להסב את החניה/מחסן שלהם לבית מסחר קטן בהתאם לדרישות רישוי עסקים, תוך חתימה על תצהיר עמידה בדרישות סף של רישוי עסקים. זאת ללא צורך בהוצאת היתר לשימוש חורג והוצאת רישוי עסק מלא, וכל זאת באופן זמני עד לתאריך שכתוב על מסמך ההצהרה לאורך תקופה של כשמונה חודשים. על תוקפה הסופי של התקנה יוחלט על ידי הצוות המתכנן, תוך ראייה רחבה והבנה שעתידה להיות תקופת ׳שגרת קורונה׳".

איבינדר, על אילו סוגי עסקים אתה מדבר?

"תראה, מקצועות הצווארון הלבן כמו עורכי דין, יועצי מס וכולי, לא זקוקים לחניה או למחסן כי כבר היום הם יכולים בהליך פשוט ומהיר לעבוד מהבית. אני מדבר על בוטיק בגדים קטן, חנות כלי בית, מוצרים שימושיים וכולי, שאפשר לקיים מתוך חניה ששטחה עשרה מ"ר. אני גם לא פוסל אפשרות שרשת גדולה תיקח את כל החניות בבניין מסוים, תפתח חנות ותשלם לבעלי הדירות שכר שימוש עבור החניות הפרטיות שהוסבו לעסק. יש הרבה אפשרויות וצריך להיות יצירתיים, השאלה היא רק האם מישהו ייקח את העניין ויידחף אותו קדימה. ואותו מישהו הוא כמובן ראש העיר חיים ביבס".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20