(new)ויקטורי
כביש עוקף מודיעין יוצא לדרך

כביש עוקף מודיעין יוצא לדרך

העירייה ומשרד התחבורה החלו בתכנון סלילה מחודשת של כביש 3 בקטע שבין בית סירא למכבים, שיעבור ככל הנראה בתוואי הביטחון במטרה לחבר בין כביש 1 ו-443

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

עיריית מודיעין ומשרד התחבורה החלו בדיונים בנוגע לחידוש פרויקט סלילת כביש עוקף מודיעין, שיחבר בין מחלף לטרון וכביש 1 לבין כביש 443.

לפני מספר שבועות קיימו ביבס וגורמים מקצועיים בעירייה פגישת עבודה עם שרת התחבורה החדשה מירי רגב, בה דנו בנושא הכביש שתכניות לסלילתו כבר נידונו לפני מספר שנים.

על פי התכנית אמור הכביש לעבור מאזור המושב מבוא חורון צפונה בצמוד לכפר הפלסטיני בית סירא והיישוב מכבים, עד לחיבורו לכביש 443. מדובר בחלקו הצפוני של כביש 3 שסגור כבר מזה עשרים שנה מאז פרוץ האינתיפאדה של שנת 2000, אז הורתה מערכת הביטחון על סגירתו לאחר שהתרבו בו אירועי יידויי אבנים ובקבוקי תבערה.

מי שכבר הביע התנגדות לתכנית, למרות שפרטיה הסופיים טרם פורסמו, הוא אבי אלבז, חבר מועצת העיר מטעם סיעת 'מודיעין חופשית'. במכתב ששלח לביבס, ופרסם גם בקבוצות המודיעיניות בפייסבוק, טען אלבז כי סלילת הכביש תפגע בערכי הטבע באזור הגבעות הדרומיות, כמו גם באיכות חייהם של תושבי מכבים, היישוב בו הוא מתגורר.

השבוע ענה לאלבז מנכ"ל העירייה, יורם כרמון, שכתב כך: "צר לי שחבר מועצה מנוסה כמוך נותן יד להפצת שמועות לא מבוססות הפוגעות בערך נכסיהם של תושבי מכבים רעות. ב-22 ליוני קיים ראש העיר פגישת עבודה עם שרת התחבורה ומטה משרדה. הנושא המרכזי בדיון היה קידום ופתיחה מחודשת של כביש 3 בין מבוא חורון לכביש 443. אין כל אפשרות אחרת לציר חיוני זה".

מדוברות העירייה נמסר: "בתאריך 22 ביוני 2020 התקיימה  פגישת עבודה בהשתתפות נציגי  העירייה עם שרת התחבורה ומטה משרדה. הנושא המרכזי בדיון היה קידום ופתיחה מחודשת של כביש 3 בין מבוא חורון לכביש 443. בדיון נקבע כי מסלול הכביש יהיה על בסיס התוואי של כביש 3 הישן. הכביש יעבור ממערב לבית סירא וממזרח למכבים, כאשר בימים אלה נבחנות מספר אפשרויות שמטרתן להקטין את הפרעת הרעש לתושבים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20