(new)ויקטורי
החיים הארוכים של תושבי מודיעין

החיים הארוכים של תושבי מודיעין

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני 2018, מהם עולה כי תוחלת החיים בעיר עמדה על 86.3 שנים • ההכנסה לנפש חצתה את רף 7,000 שקל לחודש, ממוצע הנפשות למשק בית הוא 3.68 ולמעלה מ-70 אחוז מתושבי מודיעין עובדים מחוץ לעיר

(צילום: עמיר טרקל skyvideo)

חיים הכי הרבה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את דוח נתוני 2018, מהם עולה כי מודיעין מובילה בתוחלת החיים של תושביה (מבין הרשויות עם מעל ל-10 אלפים תושבים) עם נתון של 86.3 שנים. מדובר על עלייה ביחס לשנים 2011-2017, אז עמדה תוחלת החיים בעיר על 85.9. הממוצע הארצי עומד נכון לשנת 2018 על 82.7 שנים.

נתון נוסף העולה מן הדוח נוגע לגביית הארנונה בעיר, כאשר שיעור הגבייה לארנונה למגורים עמד נכון ל-2018 על 97.2%, נתון המציב את מודיעין במקום השני בארץ ברשויות באשכול סוציואקונומי 8. סך שיעור הארנונה מעסקים עמד על נתון מרשים של 39.2%.

ומה לגבי השכלה? מתברר כי רק 49% מתושבי העיר הם בעלי תואר ראשון ומעלה, כאשר 10.7% מהתושבים לא סיימו תיכון ולא מחזיקים בתעודת בגרות. 85.2% מתלמידי י"ב שהיו זכאים באותה שנה לתעודת בגרות עמדו גם בתנאי הסף של האוניברסיטאות, ו-61.5% מהם פנו ללימודים אקדמיים בתוך שמונה שנים מסיום התיכון. סך הכל 3.7% מתושבי העיר היו סטודנטים באותה שנה.

בתחום התעסוקה מתברר כי 78% מתושבי העיר הבוגרים השתתפו בכוח העבודה, כאשר שיעור התעסוקה בעיר עמד על 76%. עוד מתברר כי 70.8% מתושבי העיר עובדים מחוץ לה, ו-2,274 תושבים עוסקים בתחום ההוראה.

נכון ל-2018 היו בעיר 25 אלף משקי בית, כאשר ממוצע הנפשות בהם עמד על 3.68. עוד עולה כי 83.5% הם בעלי דירות ו-15.2% שוכרים. ההכנסה הממוצעת לנפש בעיר עמדה באותה שנה על 7,059 שקל לחודש, בעוד שההוצאה הממוצעת הייתה 5,207 שקל לחודש.

נתונים נוספים המופיעים בדוח מתייחסים לתחום הפשיעה בשנת 2017. 94 תושבים מבוגרים הורשעו בשנה זו בפלילים, כאשר 17% הורשעו בעבירות על הסדר הציבורי, 16% בעבירות על חיי אדם וגופו ו-12.8% בעבירות מוסר. כמו כן 46.8% מהמורשעים הורשעו בעבירות רישוי.

נתונים מעניינים נוספים מגלים כי 7.6% מתושבי העיר הם מעל גיל 65, כאשר שיעור גידול האוכלוסייה עמד על 1.2%. בשנת 2017 התחתנו בעיר 474 תושבים, בעוד שמספר המתגרשים עמד על 381.

עוד מתברר כי שיעור הפטירה (לאלף איש) עמד על 3.1% בין השנים 2014-2018, בעוד ששיעור הפריון באותן שנים עמד על 2.3%. עוד מסתבר כי באותן שנים חלו בממוצע 2,878 מתושבי העיר במחלת הסכרת, בעוד שממוצע החולים בסרטן מדי שנה עמד על 90.6 גברים ו-102 נשים (ביחס לאלף איש).  בקרב תלמידי כיתות א' בעיר התגלה עודף משקל אצל 15.6% מהתלמידים, ובקרב תלמידי כיתות ז' הנתון כבר מזנק ל-26.1%.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20