(new)ויקטורי
למעלה מ-6,500 תושבי מודיעין עדיין מובטלים

למעלה מ-6,500 תושבי מודיעין עדיין מובטלים

מנתוני שירות התעסוקה עולה כי שיעור האבטלה במודיעין עומד על 14.7% • 72% מהמובטלים החדשים הוצאו לחל"ת, 1,219 תושבים פוטרו ו-43% מבין מחפשי התעסוקה הם צעירים עד גיל 35

(צילום: באדיבות שירות התעסוקה)

קרוב לחמישה חודשים חלפו מאז פרוץ משבר הקורונה, ועדיין למעלה מ-6,500 מתושבי העיר נותרו מחוסרי עבודה. 65% מהם נרשמו בלשכת התעסוקה כבר בחודש מרץ.

מנתוני שירות התעסוקה שהתקבלו השבוע בעקבות פניית מודיעין NEWS, עולה כי נכון לתחילת החודש עומד שיעור האבטלה בעיר על 14.7%. כזכור, בסוף חודש אפריל, כאשר בעיר היו קרוב לעשרת אלפים מחפשי תעסוקה, עמד שיעור זה על 23%.

כפי שפרסמנו במהלך החודשים מאי-יוני, התברר כי הנפגעים העיקריים מההשלכות הכלכליות של המשבר הם צעירי העיר, שלמעלה מ-4,000 נותרו מחוסרי תעסוקה. על פי הנתונים שקיבלנו השבוע עומד שיעור האבטלה בקרב צעירי העיר על 23.1% בגילאי 18-24, ועל 20% בגילאי 25-34. בקרב גילאי 35-44 עומד שיעור האבטלה על 18.3%, ואילו אצל בני 45-54 נרשם נתון של 20.7%. בקרב האוכלוסייה המבוגרת יותר, בני 55 ומעלה, עמד שיעור האבטלה בתחילת החודש על 17.8%.

עוד עולה מהנתונים כי 72% ממחפשי התעסוקה בעיר הוצאו לחל"ת (4,885 תושבים), 18% פוטרו מעבודתם (1,219 תושבים) ו-5.6% התפטרו – 381 תושבי העיר. שיעור האקדמאים בין המובטלים הוא 22.6%, הנדסאים/טכנאים וסוכנים מהווים 17.4% מהמובטלים, 23% מהם מגיעים מתחומי המכירות ואילו 11% הם פקידים כלליים ועובדי משרדים.

עוד מתברר מנתוני שירות התעסוקה כי 2,924 מבין המובטלים הם גברים, ואילו 3,816 הן נשים.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20