(new)ויקטורי
כל שיקום הוא גם הזדמנות נדל"נית

כל שיקום הוא גם הזדמנות נדל"נית

רשות מקרקעי ישראל פרסמה שני מכרזים לבניית 134 יחידות דיור במושב מבוא מודיעים שנחרב בשריפה בשנה שעברה • חברת אילה אגם ומשרד שומכר נדל"ן כבר מגבשים קבוצת רכישה שתתמודד על בניית 56 דירות במחירים שיחלו מ-2.32 מיליון שקל

(צילום: הרחפן של ריצ'י)

למעלה משנה חלפה מאז השריפה העצומה שהחריבה את מושב מבוא מודיעים הסמוך לעיר, וכעת נראה כי תהליך השיקום יוצא סופסוף לדרך.

רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה שני מכרזים גדולים לשיווק קרקעות לבנייה במושב, כאשר משרד שמוכר נדל"ן ממודיעין כבר החל בגיבוש קבוצת רכישה, בשיתוף עם חברת אילה אגם, עימה הם מקיימים שיתוף פעולה דומה גם במכרז שהוצא לאחרונה למגרש במע"ר. יש לציין כי היות ומבוא מודיעים היה לאורך כל השנים מושב דתי, צביון זה יישמר גם בהמשך הדרך.

שני המכרזים, שיכללו 134 יחידות דיור, ייבנו כהרחבה למושב, שבתיו והתשתיות בו טרם שוקמו לאחר השריפה. המכרז הראשון מתייחס ל-23 מגרשים, שעל כל אחד מהם ייבנו ארבע יחידות דיור, ובסך הכל 92 יח"ד. בכל מגרש, ששטחו יעמוד על כ-600 מ"ר, ייבנו שתי יחידות צמודות קרקע ומעליהן שתיים נוספות.

המכרז השני מיועד לבניה של 42 בתים צמודי קרקע דו משפחתיים בשיטת בנה ביתך. במכרז זה תשווק רשות מקרקעי ישראל 21 מגרשים בתחום המושב, כאשר שטח המגרשים יעמוד על 500 מ"ר בממוצע. בשני המכרזים מדובר בחכירת המגרשים לתקופה של 98 שנים, עם אופציה לחכירה לתקופה של 98 שנים נוספות. המכרזים ייסגרו בתאריך 12/10/20 בשעה 12:00.

36 יחידות דיור מתוך 92 שייבנו במכרז הראשון מיועדות על פי תנאי המכרז לבנים ממשיכים של חברי המושב, כאשר כאמור בחברת אילה אגם ומשרד שומכר נדל"ן כבר החלו בגיבוש קבוצת רכישה ל-56 היחידות הנותרות, שיימכרו בשוק החופשי.

היחידות בפרויקט אליו תיגש אילה אגם יהיו בנות 5 ו-6 חדרים, בגודל 140 עד 159 מ"ר, וגודל המגרשים יהיה קצת מעל 600 מ"ר לרביעייה, כשכל רביעייה תכלול כאמור שתי דירות גן ושתי דירות גג. המחיר יהיה החל מ-2.32 מיליון שקל ליחידה.

זאב שומכר אמר השבוע: "יש בידינו תכניות לפרויקט, שנוצרו בידי אדריכל אייל סנדרוביץ', האדריכל שתכנן עבורנו את "פסגות החדשה" בנופים, שגם היא קבוצה שגיבשנו בשיתוף עם אילה אגם ונמצאת כעת לקראת אכלוס. גם כאן אנחנו מביאים את הניסיון הרב של אילה ושלנו, ומאפשרים לעוד 56 משפחות ליהנות מהאפשרות לדירה במחירים, שמהווים חסכון של בין 15 ל-20 אחוז ממחירי השוק, בזכות העובדה שמדובר בקבוצת רכישה שאין בה רווח יזמי. המיקום של היישוב הוא יתרון עצום. התושבים ייהנו מיישוב פסטורלי בתוך היער, ועדיין ממוקמים במרכז הארץ, בצמוד לציר תנועה מרכזי שמקשר אותם עם כל חלקי הארץ".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20