(new)ויקטורי
חברת זילברמינץ מבקשת אישור לתוספת שטחי בינוי בפרויקט שלה במע"ר

חברת זילברמינץ מבקשת אישור לתוספת שטחי בינוי בפרויקט שלה במע"ר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה תדון בבקשת החברה לתוספת שטחים עבור הקמת שתי קומות משרדים נוספות, בהיקף של למעלה מ-8,000 מ"ר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית מודיעין תדון השבוע בתוכנית עקרונית לבניה שהגישה חברת זילברמינץ עבור הפרויקט המתוכנן שלה במע"ר. המגרש עליו צפוי לקום בניין המשרדים והמסחר ממוקם במגרש 112, היכן ששכן בעבר מרכז הקבלנים.

על פי התכנית מגרש 112 הינו מגרש בייעוד עירוני מעורב, כאשר כעת מבקשת החברה תוספת זכויות בניה, שינוי הוראות בינוי ותוספת קומות, זאת כאמור לטובת הקמת בניין משרדים מעל קומת מסחר וחניון תת קרקעי.

על פי התכנון המקורי זכויות הבנייה במגרש הן בהיקף של למעלה מ-25 אלף מ"ר: 9,000 כשטח עיקרי ו-16,200 מ"ר כשטחי שירות. כעת מבקשים בזילברמינץ תוספת של 2,450 מ"ר כשטחי שירות במפלס התת קרקעי, בנוסף ל-500 מ"ר נוספים לטובת משרדים.

כמו כן ביקשו בזילברמינץ תוספת של 5,400 מ"ר עבור הקמת שתי קומות משרדים נוספות ואישור להגבהת המבנה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21