(new)ויקטורי
92.2% זכאות לבגרות במודיעין

92.2% זכאות לבגרות במודיעין

משרד החינוך פרסם את הנתונים לשנת הלימודים תשע"ט, מהם עולה כי מודיעין נמצאת במקום ה-18 בארץ בשיעור הזכאות • 19.4% מהתלמידים היו זכאים לבגרות מצטיינת, 24.8% צלחו את בחינת הבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה ו-72.2% עשו זאת באנגלית • מאה אחוז זכאות באולפנה ובאמי"ת בנות

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

משרד החינוך פרסם השבוע את נתוני הזכאות לבגרויות לשנת תשע"ט (2018-2019), מהם עולה כי 92.2% מתלמידי התיכונים במודיעין סיימו את לימודיהם עם זכאות לבגרות.

נתון זה ממקם את מודיעין במקום ה-18 בארץ, כשהממוצע הארצי הוא 67.9%. בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ח) עמד השיעור הזכאים לבגרות בעיר על 90%, ובשנה שלפני כן על 91.5%. שיעור זכאות של 100% נרשם בתשע"ט באולפנה ובאמי"ת בנות.

שיעור התלמידים בעיר שהיו זכאים לבגרות מצטיינת הוא 26.3%, ו-71.9% סיימו עם זכאות להסמכה טכנולוגית.

עוד עולה מהנתונים כי 19.4% מתלמידי העיר סיימו את לימודיהם עם זכאות לבגרות מצטיינת, לעומת הממוצע הארצי שעמד על 8.5%. נתון זה ממקם את מודיעין במקום ה-18 בארץ, כאשר בשנה שעברה רשמנו שיעור זכאות לבגרות מצטיינת של 17.6%.

72.2% היו זכאים לבגרות של 5 יח"ל באנגלית, זאת לעומת 68.8% בשנה הקודמת. מודיעין תפסה את המקום ה-16 בארץ, כאשר הממוצע הארצי עמד על 39.1%.

ב-5 יח"ל במתמטיקה עמד שיעור הזכאים בעיר על 24.8% (לעומת 25.1% בשנת תשע"ח). מודיעין לא נכנסה השנה לצמרת היישובים בקטגוריה זו, כאשר הממוצע הארצי עמד על 15.5%.

עוד עולה מהנתונים כי שיעור המחברות הפסולות בבחינות הבגרות בעיר עמד על 0.1%, וכי 50.3% מהמורים במודיעין הם בעלי תואר שני ומעלה. כמו כן מתברר כי 15.5% מהתלמידים היו זכאים לבגרות של 4 יח"ל באנגלית, ו-25.7% לבגרות של 4 יח"ל במתמטיקה.

מויש לוי, מחזיק תיק החינוך וסגן ראש העיר, הגיב: "התמונה החינוכית מהווה את המדד הטוב ביותר של משרד החינוך לאיכות של מערכת החינוך,  והתמונה החינוכית שפורסמה השבוע ע"י משרד החינוך, מראה שהחינוך בעיר מודיעין מכבים רעות ממשיך להוביל במגוון רחב של פרמטרים ואנחנו נמצאים בצמרת מערכות החינוך בישראל. כל שנה אנחנו רואים שיפור מתמיד אצלנו, בכל פרמטר אפשרי. וחשוב להדגיש - אנחנו בודקים את עצמנו לא רק בהישגים פדגוגיים, כי הקניית ערכים, הקניית כלים לחיים, וחינוך לתרומה ולהתנדבות הם לא פחות חשובים ובעיניי אף יותר חשובים. גם בתחומים אלה אנחנו מובילים מבין מערכות החינוך.

אז ברור, כל מערכת, בוודאי מערכת חינוכית, צריכה לבחון את עצמה כל הזמן ולראות איך היא ממשיכה להשתפר, ולדייק את המענה שהיא נותנת לצרכים שכל הזמן משתנים.

אני חושב שאנחנו עושים את זה לא רע בכלל, וזאת ההוכחה, ונמשיך כמובן לעשות את זה הלאה. אמנם המדידה היא של המדדים בתיכונים, אבל הכל מתחיל כבר בגן - עם הסייעות והגננות המצויינות שלנו. זה ממשיך בבתי הספר עם המנהלים, הצוותים החינוכיים וצוותי המנהלה. מנהל החינוך על כל אגפיו - כולל החינוך המיוחד, השפ״ח, הקב״סיות, הפסג״ה ורשת הספריות, וגם אגפי העירייה השונים הפועלים ומסייעים למערכת החינוך. וברור לגמרי שאבן היסוד היא ההורים המסורים שמהווים חלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית, וכמובן - התלמידים היקרים, שכל העשייה נעשית רק למענם. נמשיך לעבוד קשה כדי לנסות ולעשות את הטוב ביותר".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20