(new)ויקטורי
מה זה פוליסת תאונות אישיות?

מה זה פוליסת תאונות אישיות?

אנשים רבים נוטים לבלבל בין פוליסת תאונות אישיות לבין ביטוח מחלות קשות, אבל חשוב להבין את ההבדלים

(צילום: Freepik)

ביטוח תאונות אישיות משתלמת במקרים הבאים: כשאתם סובלים מפציעה קשה, מקרה של מוות כתוצאה מתאונה, השבתה מוחלטת ולצמיתות.

פוליסת תאונות אישיות משלמת סכום כסף קבוע לפציעות פרטניות, בהתאם לרמת הכיסוי. בניגוד לרוב פוליסות הביטוח, ביטוח תאונות אישיות אינו משפה אתכם. מה שאומר שהפוליסה אינה מנסה להשיב אתכם למצב שהייתם בו לפני התרחשות התאונה. הפוליסה משלמת סכום כסף למבוטחים שעומדים בתנאי הפוליסה.

רוב פוליסות תאונות אישיות מציינות שהפגיעה חייבת להיגרם 'באופן ישיר' כתוצאה מהתאונה, ומכילות בדרך כלל הרחקה מפני מוות או פציעה שנגרמים כתוצאה ממחלה או כל מצב טבעי.

ההבדל בין פוליסת תאונות אישיות לביטוח מחלות קשות

אנשים רבים נוטים לבלבל בין פוליסת תאונות אישיות לבין ביטוח מחלות קשות, אבל חשוב להבין את ההבדלים.

כיסוי מחלות קשות משלם תשלום במזומן חד פעמי אם אתם מפתחים מחלה קשה כמו סרטן, אי ספיקת לב או אירוע מוחי, בעוד שביטוח תאונות אישיות מכסה תרחישים שהובילו לפגיעה במבוטח כתוצאה מתאונה בלבד, מתוך רשימת התאונות המפורטות בפוליסה.

הרחבה אפשרית במסגרת הביטוח מציעה כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה, אבל חשוב להבין את נוסח ההגדרה בפוליסה שנרכשה, כמו גם את תקופת ההמתנה שהפוליסה דורשת לשם תשלום הפיצויים.

דחיית תביעת הביטוח

המקרים בהם חברת הביטוח עשיה לסרב לשלם פוליסת תאונות אישיות כוללים:

כשהפציעה או מקרה המוות לא נגרמו באופן ישיר כתוצאה מתאונה, למשל כשהתאונה רק תרמה לפציעה.

מקרים בהם חל סעיף הרחקה פרטני.

הפגיעה או הנכות של המבוטח אינם מוגדרים כחמורים מספיק כדי לעמוד בתנאי הפוליסה.

חברת הביטוח לוקחת בחשבון את כל הראיות, כולל נוסח פוליסת תאונות אישיות, וקובעת מה הוגן וסביר בכל הנסיבות.  לכן חשוב לתת את הדעת על הגדרת 'תאונה' בנוסח הפוליסה, מכיוון שההגדרה משתנה בין חברות הביטוח ובין הפוליסות.

ברוב המקרים, חברת הביטוח מפרשת מקרה של תאונה כתרחיש שאינו צפוי ואינו נגרם כתוצאה ממחלה, אלא כתוצאה ישירה מאירוע חיצוני שהוביל לפגיעת גוף.

וזה עוד לא הכול

חשוב להבין שמחלה פתאומית אינה מוגדרת כתאונה אישית בניסוח הפוליסה, והכיסוי לתרחיש כזה זמין במסגרת ביטוח מחלות קשות. אבל חלק מחברות הביטוח מציעות תוספות והרחבות שונות לביטוחי תאונות אישיות, ובחלק מהמקרים, ובהתאם לנסיבות, הפיצוי יינתן גם עבור התפרצות של מחלה פתאומית.

כדי להימצא זכאים לפיצויים מבחינת חברת הביטוח ובהתאם לתנאי פוליסת תאונות אישיות, על המבוטחים להוכיח שהתאונה הובילה לנזק גוף חמור, שמתבטא בקביעת אחוזי נכות על ידי הוועדה של המוסד לביטוח לאומי. אבל חשוב להבין מהם המבחנים הפרטניים בכל פוליסה, לשם קביעת דרגת נכות.

בשורה התחתונה, לא ממתינים עם הפעלת פוליסת תאונות אישיות

בדומה לכללי תביעות פוליסות ביטוח שונות, גם הגשת תביעה להפעלת פוליסת תאונות אישיות מתיישנת כעבור שלוש שנים, והמבוטחים נדרשים להגיש לבית המשפט את התביעה בתוך פרק הזמן המוגדר מהתרחשות התאונה, כדי שלא להסתכן בדחיית התביעה על בסיס טענת התיישנות, והימנעות מקבלת הפיצויים.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20