(new)ויקטורי
האם צרכני קנאביס רפואי יכולים לנהוג בעת צריכת CBD?

האם צרכני קנאביס רפואי יכולים לנהוג בעת צריכת CBD?

קנאביס אינו אלכוהול ולכן קשה עדיין למדוד את הרמה שלו בדם וזה מקשה על מתן היתר נהיגה

(צילום: Freepik)

קנאביס רפואי ונהיגה לא הלכו יחד שנים רבות משום שהמיתוס היה שכל מי שלוקח קנאביס רפואי הוא בהכרח חסר שליטה במעשיו. כיום ידוע שמי שצורך זאת משתמש לא רק בחומר שמשפיע פסיכואקטיבית אלא גם בחומרים הנוגדים את ההשפעה הפסיכואקטיבית של THC, אחד הקנאביאודיולים הידועים של הקנאביס. היום מותר לצרכני הקנאביס הרפואי לנהוג חוקית לאחר שמשרד הבריאות ומשרד הרישוי התירו זאת לאחר שמצאו פתרון – מותר לנהוג שלוש שעות לאחר הצריכה האחרונה של המוצר ויש לבדוק זאת.

סם מסוכן וחומר ריפוי

הדואליות של הקנאביס כסם מסוכן שנמצא בפקודת הסמים וגם כחומר שמשמש תרופה במקרים רפואיים רבים היא זאת שהקשתה על משתמשי הקנאביס הרפואי לנהוג. נכון, יש מי שמשתמש בחומר בגלל התופעה הפסיכואקטיבית משום שזה מה שעוזר להפחית כאבים ולהרגיע, אבל אל כולם משתמשים בכך דווקא בגלל זה וחומר נוסף בשם CBD נחשב לחומר יעיל לא פחות שהוא התרופה העיקרית למצבם והוא אינו פסיכואקטיבי. כאן הבעיה להבדיל ביניהם וגם לאפשר לשאר לנהוג.

למה לא פתרו את בעיית הנהיגה והקנאביס?

 שמן CBD ללחץ וחרדה - צריך להבין שלמרות הפופולריות של המחקר על הקנאביס, עדיין לא יודעים הרבה עליו ועל הדרך המדויקת שבה אפשר להשתמש בו ולמי זה מותר. השילוב של החומרים שיש בו מקשה על מדידת ההשפעה על האדם וגם בעיית המינון המדויק של החומרים עדיין אינה אפשרית. אפשר לנסות לכוון ככל האפשר אבל עוד אין בדיקה חדשה ומדויקת שיכולה לעזור למשטרה אם הנהג נמצא עדיין תחת השפעה או שכבר השתחרר ממנה והוא יכול ורשאי לנהוג. כמו כן, צורת הנטילה של החומר שונה אצל כל אחד כמו גם התגובה שלו לקנאביס.

דיונים על החוק

משרדי הממשלה שעוסקים בכך דנים בשאלת הנהיגה כבר כמה שנים ומתקשים למצוא תשובה. כנראה שהנהיגה תותר סופית רק בכפוף להגבלות שהנהגים יצטרכו להוכיח שעמדו בהן אם ייתפסו. שלוש שעות לאחר הצריכה של החומר זהו הגבול התחתון של מרווח הזמן שנחשב בטוח לנהיגה לאחר לקיחת החומר. זה מחייב משמעת עצמית משום שגם אם המטופל בקנאביס מרגיש מצוין אסור לו לעלות לרכב לפני כן. לפי חוק, רק אחרי שלוש שעות ייחשב כמי שאינו נוהג תחת השפעת סמים וזה חשוב.

למה דווקא שלוש שעות?

מטופלים רבים צורכים את הקנאביס גם בעישון ולכן מושפעים עדיין מהחומר הפסיכואקטיבי. בדמם נמצאת עדיין רמת THC גבוהה שעלולה להיקלט על ידי מכשירי המדידה של המשטרה וחשוב שלא יימצא זכר לחומר זה בדם בבדיקות. לכאורה, זה אפשרי אם קובעים את הרף המינימלי - 5 ננוגרם למ"ל דם, כמו רמת אלכוהול בדם. אלא שקנאביס אינו אלכוהול ולכן קשה עדיין למדוד את הרמה שלו בדם וזה מקשה על מתן היתר נהיגה, במיוחד מאחר שאי אפשר לעשות בדיקת שתן בשטח למציאת שרידי החומר.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20