(new)ויקטורי
קורונה: שיעור הבדיקות החיוביות יורד

קורונה: שיעור הבדיקות החיוביות יורד

מספר המאובחנים במודיעין ירד השבוע ל-255, במקביל לירידה בשיעור הבדיקות החיוביות ל-7.69 אחוזים

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

נמשכת הירידה במספר המאובחנים חיובי לקורונה בעיר, כאשר נכון ליום שלישי ישנם 255 נשאים בעיר.

גם מספר המבודדים ירד השבוע (796), כאשר הבשורה המשמעותית היא הירידה בשיעור הבדיקות החיוביות, שעמד בשלישי על 7.69%.

עד כה החלימו מהנגיף קרוב ל-1,500 מתושבי העיר.

במודיעין עילית המגמה הפוכה, כאשר כעת ישנם בעיר החרדית למעלה מ-2,600 מאובחנים. מתחילת המשבר נדבקו בנגיף הקורונה קרוב ל-9,500 מתושבי העיר. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20