(new)ויקטורי
תביעה ראשונה של קבוצת הרכישה בפרויקט ''''פרי נופים'''' במודיעין

תביעה ראשונה של קבוצת הרכישה בפרויקט ''''פרי נופים'''' במודיעין

חמישה מחברי קבוצת הרכישה בפרויקט בשכונה החדשה פנו אל בית המשפט המחוזי בתביעה להעמדת ערבויות לכספים ששילמו לחברת הנדל"ן, שנקלעה לקשיים ומונו לה נאמנים • תגובת החברה: "נמשיך לשתף פעולה עם הנאמנים עד למציאת פתרון הולם לכל קבוצה ולכל רוכש"

הדמיית הפרויקט בנופים (צילום: יח"צ)

התסבוכת אליה נקלעו חברי קבוצת הרכישה של הפרויקט של חברת פרי נדל"ן בשכונת נופים במודיעין מגיעה כעת אל בית המשפט, זאת לאחר שמספר מחברי הקבוצה תבעו את החברה.

כזכור, חברת פרי נדל"ן נקלעה לקשיים כלכליים, כאשר במקביל מספר קבוצות רכישה בפרויקטים שלה נקלעו בעקבות זאת לבעיה קשה. לפני מספר שבועות פרסמנו כאן כי בקבוצת הרכישה בפרויקט 'פרי נופים' כבר החלו בניסיונות לפתור את הבעיה, אולי באמצעות התנתקות מפרי נדל"ן, כאשר התביעה שהוגשה לאחרונה טוענת כי פרי נדל"ן לא הקפידה לטפל בכספים שהועברו לה על פי חוק מכר דירות, שנועד להגן על כספי רוכשי הדירות. 

מי שהגישו את התביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב הם עורכי הדין אבי א. ששו ועמירם טפירו, שמפנים אצבע מאשימה כלפי חברת פרי נדל"ן והגופים הפיננסיים שהעמידו הלוואות לחברי הקבוצה. התובעים טוענים כי נגרם להם נזק כספי לאחר ששילמו מאות אלפי שקלים, ולמעשה ללא רשת בטחון וללא חוק מכר כמתחייב בחוק.  כעת הם תובעים העמדת ערבויות לפי חוק מכר לכספים ששילמו חמשת התובעים.

בכתב התביעה נכתב כי "הנזק נובע בכך שהתובעים, לא קיבלו לידם ערבות מכר להבטחת התשלומים ששולמו על ידם בפרויקט. מדובר במאות אלפי שקלים. ביחס לתובעת 1, מדובר בסך של 783,370 שקל וביחס לתובעים 2-3 מדובר בסך של 732,000 שקל. ביחס לתובעים 4-5 מדובר בסך של 840,653 שקל".

בחודש שעבר, בעקבות הליך מנהלי שהתקיים מול חברת פרי נדל"ן, פנה עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד המשפטים, לחברה והורה לה לרשום את הקרקע שבבעלותה לטובת חברי קבוצת הרכישה, או לחילופין להוסיף הערת אזהרה בנושא בנסח הטאבו.

מחברת פרי נדל"ן נמסר: "מדובר בשלושה מתוך 112 חברי הקבוצה. לצערנו חלק מחברי הקבוצה נוקטים באמצעים משפטיים ומגישים תביעות סרק, בהן נטענות טענות מאולצות וחסרות שחר. חשוב לציין כי בדו"ח הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט במסגרת הקפאת הליכים, נקבע שלחברה יש נכסים במאות מיליוני שקלים שיאפשרו באמצעות הליך מסודר את החזר הכספים או השלמת הדירות בכל הקבוצות. הנהלת החברה תמשיך לשתף פעולה עם הנאמנים עד למציאת פתרון הולם לכל קבוצה ולכל רוכש ועד להשלמת הבניה".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20