(new)ויקטורי
תחת שמיים גשומים

תחת שמיים גשומים

מתפללי הקהילות השונות בעיר קיימו לאורך החודשים האחרונים את התפילות מחוץ לכותלי בתי הכנסת, אולם כעת עם בוא הגשמים הם טוענים כי לא ניתן לכך מענה • מחזיק תיק הדת, עמיעד טאוב: "נערכים לחורף עם מתן אישורים להצללות ותפילות במוסדות חינוך"

(צילום: יעקב סופר)

מתפללי בתי הכנסת במודיעין מצאו את עצמם בשנה האחרונה מתפללים בעיקר מחוץ לבתי הכנסת. את חודשי הקיץ החמים הם כבר עברו בהצלחה, אבל כעת מגיעים הימים הגשומים ואיתם בעיה חדשה.

אחד ממתפללי בית הכנסת 'צעירי מודיעין' סיפר השבוע למודיעין NEWS: "בעקבות הקורונה אנו מתפללים החל מחודש אפריל בחוץ, בחורשה שליד בית הספר דורות. אני מבקש לשאול מה העירייה מתכוונת לעשות עם הגשמים שהגיעו לפתע "באופן פתאומי ולא מתוכנן". היכן אנו אמורים להתפלל?  כיצד ניתן להוציא ספר תורה ולקרוא בו במקרה של גשם? מדוע העיריה לא יכולה להשקיע בבניית סוכך או קירוי כלשהו שתחתיו ניתן להתפלל? בתקופת החגים העירייה לא טרחה להעמיד לנו סוכך מפני השמש הקופחת, וכעת גם בימי הגשמים היא לא דואגת לנו. רציתי לשאול לשם מה אני משלם ארנונה? האם כל המתפללים אמורים להתפלל בבית?".

לדבריו של התושב פניותיהם לעירייה לא הניבו מענה ראוי, ונאמר להם כי עליהם לדאוג לקירוי בעצמם.

פנינו השבוע אל עמיעד טאוב, המשנה לראש העירייה ומחזיק תיק הדת, שהגיב: "אנחנו נערכים לחורף עם מתן פתרונות דרך מוסדות חינוך ואישורים להצללות בחלק מהמקומות. הוכנה תכנית כבר לפני חודש להתמודדות עם הגשמים על מנת לתת מענה לקהילות. עשינו מיפוי צרכים עירוני והפצנו השבוע טופס דיגיטלי בו אנחנו אוספים מחדש את כל המידע על זמני התפילות ומיקומים, כדי לאפשר לאנשים את המידע הזה".

כל קהילה בעיר תקבל מענה לחורף?

"יש אוכלוסייה גדולה שמגיעה לבתי כנסת, כולל הציבור המסורתי. יש גם את נושא החגיגות – בר מצוות, חתונות – להם העירייה מאפשרת שימוש בפארקים עירוניים ועוד. כן, אנשים בבעיה. אין יום שעובר שאני לא מקבל פניות בניסיון למצוא פתרונות. פנו אליי מאחת הקהילות למשל, לבנות משהו זמני בפארק, כשהם מבטיחים לפרק לאחר מכן. אז מגישים בקשה מסודרת, אם זה משהו יותר מורכב מצרפים אישורים של בעלי מקצוע, ואם זה לא מפריע לציבור אנחנו עקרונית מאשרים. הנטייה היא לעזור לתושבים שרוצים להתפלל, אין פה שאלה, אבל יש במודיעין למעלה מ-120 קהילות".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20