(new)ויקטורי
נפגשים גם מחוץ למסכים

נפגשים גם מחוץ למסכים

בבתי הספר החלו השבוע לקיים מפגשים באוויר הפתוח לתלמידי השכבות שטרם שבו ללימודים, ומאבטחי מוסדות החינוך זכו השבוע לקבל תעודות הוקרה

(צילום: דוברות העירייה)

תלמידי בתי הספר היסודיים בכיתות ה'-ו' עדיין לא שבו ללימודים, וכדי להפחית את מידת הבדידות יזמו בבתי הספר המודיעין מפגשים באוויר הפתוח עם התלמידים.

המפגשים נערכו בקבוצות קטנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ואישור משרד החינוך. כך למשל, ביום שני נפגשו תלמידי בית הספר קשת למפגש עם המחנכות, וכך גם בבתי הספר היובל ומעוז המכבים. את המפגשים הקדישו המחנכות גם לשיח רגשי-חברתי וגם לפעילות ספורטיבית.

גם בשכבות הבוגרות בחטיבות הביניים בעירוני א' ובעירוני ד' החלו צוותי ההוראה לקיים מפגשים באוויר הפתוח. המפגשים ימשיכו להתקיים בכלל בתי הספר בעיר לשכבות ה' ומעלה בתקופה הקרובה, בהתאם להנחיות.

עוד השבוע זכו חמישה מאבטחי מוסדות חינוך בעיר להפתעה מיוחדת, כאשר נציגי אגף הביטחון, בהובלת שמוליק כהן, העניקו להם תעודות הוקרה ושי על עבודתם. המאבטחים, מבתי הספר כרמים, פסיפס, היובל, אולפנת אורות מודיעין ומעוז המכבים, הופתעו מהמחווה המרגשת, כאשר נכחו במקום גם מנהלי בתי הספר, רכזי הביטחון, נציגי הנהגות ההורים ונציגי חברות האבטחה המעסיקים את המאבטחים. המאבטחים קיבלו את תעודות ההוקרה לאור תפקודם המקצועי, הקפדה על עבודה בהתאם לנהלים וההנחיות, עמידה בהצלחה בתרגילי עירנות שבוצעו להם, יחס אנושי ועוד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20