(new)ויקטורי
חלטורה

חלטורה

אנו חיים במדינה שבה המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט ושאר גורמי האכיפה נמצאים במדרון חלקלק אל עבר פשיטת רגל תפקודית

מערכות אכיפת החוק במדינה שלנו זקוקות לטלטלה. הן חייבות לעבור ריענון והקשחה עוד הרבה לפני שפרצה הקורונה לחיינו. התחושה הסובייקטיבית של הרוב המכריע של אזרחי ישראל היא שרמת האכיפה במקומותינו היא חובבנית ואיננה מרתיעה.

אנחנו בורחים מפני המפגש עם המשטרה או מערכת המשפט כמו מפני לבה רותחת. גם כאשר אנו חווים עבירה שנעשתה כלפינו ויש לנו הוכחת זהב ביד, ספק אם ניגש להתלונן במשטרה כי רוב הסיכויים שהתלונה תעלה אבק חודשים או שנים ואז ייסגר התיק מחוסר עניין לציבור, מחסור בראיות או שהעבריין אינו נודע ועוד נימוקים שתכליתם בעצם לומר לאזרח השקוף: "עוף לנו מהעיניים ואל תטריד אותנו".

גם כל מי שבא בשערי היכל הצדק, שלא לומר באסטה למשא ומתן חובבני, מבין מייד שהצדק לא יופיע והאמת לא תצא לאור אלא המערכת רומזת למבקש צדק לצאת את שטח בית המשפט מהר ככל האפשר ושלא יטריח את השופט/ת זעוף הפנים והעצבני נוכח מאות התיקים הנמצאים בטיפולו.

בית המשפט יבקש מהצדדים לצאת החוצה מהאולם ולחזור עם הסכמות ביניהם כדי שההליך יסתיים תוך דקות ומבלי להיכנס לעובי הקורה של הצגת ראיות/עדויות/הוכחות/ערעורים וכו'. גם המערכת הזאת שאמורה להיות הדובדבן שבקצפת השלטון הדמוקרטי מאוד לא רוצה שנבוא בשעריה, ואם כבר נכנסנו הרי שהיא תעשה הכל כדי שנצא בחוץ...כמה שיותר מהר. יד השופטים קלה על ההדק וברוב המקרים היא מרחמת על אכזרים ובסופו של יום היא מתאכזרת על רחמנים. אין כאן לא צדק ולא מראית פני הצדק. יש כאן ניהול אדמיניסטרטיבי חובבני של סכסוכים.

המציאות היא שאנו חיים במדינה שבה המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט ושאר גורמי האכיפה נמצאים במדרון חלקלק אל עבר פשיטת רגל תפקודית. מה שאנחנו רואים באמצעי המדיה המגוונים אודות מחדלי המערכות האלה הוא רק אפס קצהו של קצה הקרחון של המציאות וההתבזות האנושית הכרוכה במגע עימן.

בתי המשפט הם מזמן אינם היכלי צדק והשופטים הם לא מורמים מעם. במקרה הטוב הם כאחד האדם ולא פלא שההערכה שהייתה פעם אליהם נמצאת בשפל המדרגה. גם המשטרה שכחה מה זה להיות גורם מרתיע שכל תכליתו לשמור על תחושת הבטחון האישי של כל אחד מאיתנו.

אכיפת המשטרה ורמת ההרתעה שלה במגזרים: ערבי, בדואי וחרדי שואפת לאפס והם לא סופרים אותה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21