(new)ויקטורי
אישה בצלמו

אישה בצלמו

מן הראוי שביום הזה תעשה המשטרה יחד עם גורמי הרווחה חשבון נפש נוקב ואפקטיבי כיצד לעמוד לצידן של קורבנות האלימות הגברית

אין אישה אחת בעולם שמגיע לה לחיות תחת משטר של אלימות וטרור פיזי או כלכלי מצד הבעל או בן זוג. היום מציינים ברחבי העולם את המאבק באלימות נגד נשים. האלימות היא מגונה בכל צורה שבה היא מופיעה בין בני אדם, קל וחומר כלפי נשים.

לצערנו התופעה השתרשה בחברה שלנו והיא קיימת כמעט בכל בניין מגורים משותף ובכל שכונת מגורים. ברוב המקרים היא לא נראית לעין והיא מסתתרת מאחרי תמונה משפחתית הנראית לכאורה נורמטיבית ותקינה.

המשפט לפיו לעולם איננו יודעים מה באמת מתרחש בין כותלי הבית של שכנים או חברים הוא נכון לעתים קרובות. גם אם ישנם סימנים ש"משהו לא בסדר" אנחנו נוטים לתת לכך פרשנות מקלה ודוחים אופציה שמא מדובר באישה מוכה או חיה תחת פחד ואלימות.

בתקופת הקורונה הבעייתית מאוד נרשמו 300 אחוז יותר פניות לגורמי סיוע שונים. מאז תחילת השנה נרצחו אצלנו 20 נשים ועל פי הערכות גורמי הרווחה ישנן בישראל 200 אלף נשים מוכות שזה בערך חצי תל אביב.

הגברים המכים הם חזקים על חלשים והם האחרונים הזכאים לתואר: גבר גבר...האלימות שלהם היא ביטוי לערך עצמי ובטחון אישי נמוכים ותסכולים שהביאו אתם כנדוניה לזוגיות מבית ההורים או מילדות בעייתית.

המקלטים לנשים מוכות ברחבי הארץ אליהם נאספות נשים מוכות עם ילדיהן וטיפול גורמי הרווחה שמציעה המדינה הם טיפה בים ובדרך כלל הפתרונות האלה מגיעים מאוחר מדי עם יכולת הרתעה מאוד מוגבלת.

אינספור פעמים אנו עדים לכך שנשים שנרצחו אזרו אומץ קודם לרצח והתלוננו במשטרה על הבעל האלים והמשטרה כדרכה במקרי פשיעה רבים מנערת מעליה את המתלוננות ובכך שולחות את הנשים אל לכאורה על מותן- עם היוודע דבר התלונה לבעל המחפש סיבה להביע את נחת זרועו ותסכוליו על האישה שאיתו.

גם באירועי האלימות כלפי נשים כמו במקרי פשיעה רבים אחרים במקומותינו, טיפול המשטרה וההרתעה שהיא אמורה להפגין כמעט ואינם קיימים ומכאן התעוזה והאומץ שיש לעבריינים להמשיך בדרכם ללא מורא.

מן הראוי שביום הזה תעשה המשטרה יחד עם גורמי הרווחה, שלמרבה הצער מופלים תקציבית, חשבון נפש נוקב ואפקטיבי כיצד לעמוד לצידן של קורבנות האלימות הגברית.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21