הכינו כובע, מימיה ונעליים גבוהות

יהודה גולן

פארק הטבע העירוני של מודיעין יוצא לדרך: בישיבת ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה של העירייה שהתקיימה החודש הונחה התוכנית הכוללת שקובעת את עקרונות הקמת הפארק הענק במושגים ישראליים: פארק שישתרע לאורך כשמונה קילומטרים בחלקה המערבי של העיר, מאגם ענבה ועד למחלף ענבה שעל כביש ירושלים תל אביב. כל זאת לאורך גבול השטח המוניציפלי של העיר.

התוכנית, שבעצם מבקשת לשנות את תוכנית המתאר העירונית מד/2020 ולהתאימה לשינוי התנאים בשטח הנובעים מעצם הקמת פארק הטבע העירוני, קובעת למעשה את הצורה הסופית כמעט של הפארק על מתקניו וחלקיו, כפי שהובאו ע"י גורמי התיכנון כשהכינו את התוכניות המפורטות.

כך למשל קובעת התוכנית את העקרונות שעלי פיהם יישמרו חייהם של בעלי החיים שמסתובבים בחופשיות באזור המיועד לפארק. עד כדי כך פירטו המתכננים את נושא בעלי החיים עד שהביאו בחשבון גם מעברים נמוכים ללא מדרגות מסולעות (טראסות) כדי לאפשר לזוחלים, ובעיקר לצבים, לעבור ממקום למקום בנוחיות.

התוכנית גם מטפלת בשילובם של מתקני הנופש והספורט שמתוכננים לקום בפארק ובסמוך לו (מגרשי גולף? זוכרים? אלה מיועדים לקום בשולי הפארק מצידו הצפוני סמוך למתחם חירבת אשון, כך גם ספורטק גדול שיוקם בשולי הפארק סמוך לתחנת הרכבת פאתי מודיעין). גם מתחם המלונאות המתוכנן לקום בסמוך לכביש 4 המחבר את הפארק הטכנולוגי לאזור מרכז עינב, קיבל תשומת לב רבה ועוד אלמנטים נוספים כפי שיפורטו בהמשך.

התוכנית מציגה בקוים כלליים את הפארק, אבל במינהלת אופק – שתהיה אחראית על הקמת הפארק וכנראה גם על תחזוקתו ותיפעולו – יש כבר תוכניות מפורטות שטרם נחשפו לציבור ולגורמים אחרים. חלק מהתוכניות, כולל ההדמיות והמפה, הגיעו לידי "מודיעין News" והן נחשפות כאן לראשונה.

לוח הזמנים המתגלגל יהיה כנראה כך: לאחר השלמת הכנת התוכנית המפורטת, וההפקדה, יישמעו התנגדויות אם יהיו כאלה. בעוד מספר חודשים תאושר התוכנית בועדה המחוזית ואז תתחיל עיריית מודיעין בשלבי הביצוע הראשונים, השלב הראשון יהיה הארכת טיילת הפארק שמתחילה מאגם ענבה והסתיימה כשניים וחצי קילומטרים ממערב לאגם במורד הנחל, עד לאזור שממערב לשכונת נופים העתידית.

במקביל מתכננת העירייה להקים מינהלת לתיפעול הפארק בשיתוף גופים נוספים כמו רשות שמורות הטבע, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ועוד גופים שיהיו מעורבים באחריות על הפארק כולו, לאחר שמינהלת אופק תסיים את הקמתו.

זכר לחקלאות העתיקה

כדי להבין את העומד להתרחש בשטח נחל ענבה לאורך כשמונה קילומטרים של ערוץ הנחל וצידיו חשוב לעיין בקטעים מהמסמך שהונח בפני חברי  הוועדה המקומית, ממנו ניתן להבין את רוח הדברים ואת המבנה העתידי של הפארק העירוני החדש של מודיעין.

בסעיף "מטרת התוכנית" נכתב כי היא "מעניקה מתן מענה לצרכי הנופש ופנאי של תושבי מודיעין והאזור, תוך שמירת ערכי המקום ותפקודו הטבעי ויצירת רציפות וקישוריות של שטחים פתוחים איכותיים למטרות טיול, פנאי ונופש ושימור מסדרון אקולוגי רציף בתחומי הפארק, לתנועה חופשית של בעלי חיים, להפצת זרעים וכמקום מפלט לבעלי חיים וצמחים. שימור והגנה על מכלולים פתוחים המקיימים מערכות טבעיות ו/או נופי תרבות אורגניים המייצגים את רוח המקום. שימור ושיקום נוף, מורשת חקלאית מסורתית ומורשת תעשייתית כולל אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים ושימור, שיקום והגנה על המגוון הביולוגי, לרבות מערכות אקולוגיות הכוללות בתי גידול טבעיים".

בסעיף פירוט התכנית מדגישים המתכננים כי "נחל ענבה הוא הנחל המרכזי העובר בתחומה של העיר מודיעין ממזרח למערב, כאשר חלקו המערבי של הנחל, מעל שלוחותיו עומד במוקד תכנית זו והוא אחד מהגורמים המרכזיים המתווים את תכנונה".

הפארק מהווה אתר טבע עירוני ו"חוט שדרה נופי" המתאפיין בזהות מובחנת המושתתת על ערכי טבע ומורשת נופית תרבותית והוא כולל:מגוון של מערכות אקולוגיות המתקיימות לאורך הנחל על הקשרים ביניהן, מתקנים ותשתיות של מורשת חקלאות מסורתית – כגון מדרגות חקלאות, ערמות סיקול וקירות גובלים, גתות, בתי בד, בורות מים ובוסתנים, שרידי מורשת תעשייתית, כבשנים, מחצבות ומכלולים נופיים הנקשרים לתעשיית הסיד.

בתיאור הכללי של הפארק כותבים המתכננים: "הפארק נמתח ממרכז העיר מערבה עד למחלף ענבה על שלוחותיו הדרומית והצפונית ושטחו הכולל הוא כ-3,800 דונם, וככזה הוא מגדיר בתחומו את קו המגע בין העיר לשטחים הפתוחים ומהווה דופן בין הפיתוח לשטח הפתוח".

המתכננים מגלים כי "מרביתו של הפארק מיועד להישאר במצבו הטבעי האקסטנסיבי לטובת שימור המערכות האקולוגיות והטבעיות המתקיימות בו". יחד עם זאת הם קובעים כי  "לצד זו הוגדרו מוקדי פעילות פתוחים לקהל, שם תתאפשרנה פעילויות פנאי שונות בדרגת עצימות המותאמת לשמירת תפקודו של הפארק כמסדרון אקולוגי או אף תומכות במערכת האקולוגית המתקיימת בו או שראוי לשקמן".

התכנית גם "קובעת הוראות פיתוח ותנאים למתן היתר הבניה, כל זאת כדי להבטיח את קיומו של המקום כמסדרון אקולוגי". למעשה ליבת התכנית הם  "הסדרת גבולות הפארק, קביעת תחום רצועת הנחל וסביבותיו ופירוט השימושים המותרים בו, מה שיחייב כמובן לבצע גם שינוי במערך ייעודי הקרקע המאושרים בשטח התכנית ופירוט סוגי השימוש, הפעילויות והתכליות המותרות, אופן פיתוחם וקביעת מיקומם", שהרי יכניסו במקום שימושי פנאי, ספורט ונופש לצד פעילויות ספורט אקסטרים, והוספת אלמנטים תיירותיים רבים".

בתוכנית יש גם הגדרת אזורים המיועדים למוקדי פנאי ונופש, וכמובן גם את הגדרת תנאים להקמתם, הסדרת הדרכים לפארק, "כולל הכניסות החניות והגישה לחנייה כולל קביעת הנחיות והסדרת דרכים ושבילים להולכי רגל, רוכבי אופניים ולמעבר לבעלי חיים, וגם קביעת הנחיות עקרוניות לניהול הנגר (זרימת המים בערוץ הנחל בימי החורף – י.ג) והשקטתו בגיאיות ובערוצונים המתנקזים אל נחל ענבה, ואפילו הסדרת נטיעות בתחום הפארק המתוכנן, כולל הקצאה והגדרת שטחים למבני שירות לצרכי פנאי ונופש פעיל, קביעת הנחיות סביבתיות, קביעת הנחיות להכנת תכנית פיתוח לשטח הפארק וקביעת תנאים למתן היתר בניה או היתר פיתוח".

גני מקלט לצמחיה

אז מה בעצם יכלול הפארק? בשיחה עם רון ברזני, ראש מינהלת אופק שאחראי על הקמת הפארק, הוא ממחיש: "לאורך ערוץ הנחל ומשני צידיו מאגם ענבה ועד למחלף ענבה על כביש ירושלים- תל אביב נקים פארק טבע עירוני שיכיל אלמנטים רבים. העיקרון הוא שנכניס כמה שפחות פיתוח, כדי לשמור עד כמה שאפשר על הנוף והטבע כפי שהם. לא נכניס טרקטורים ליישר קרקע ולא נחפור ולא נפצע את הנוף. הכל יהיה בשילוב טבעי עם מקסימום טבע".

מה יהיה בפארק?

"למשל יהיו שלוליות חורף גדולות, שיתהוו בעונת הגשמים. מאחר ונחל ענבה הוא נחל זורם ויש הרבה מי גשמים שזורמים בו בעצמה, ניצור מספר אזורים שבהם ייאספו המים במעין אגמים קטנים. לשלוליות החורף הללו, שבאופן טבעי יתייבשו וייעלמו בקיץ עד לחורף הבא, ייאספו מאות ואלי עופות מים מה שיאפשר תצפית נהדרת על הציפורים ופעילות מים מגוונת".

מה עוד?

"באזור אחר של הפארק נקים גני מקלט לצמחיה. היום בשכונות החדשות, כמו נופים וציפורים, מתגלים הרבה סוגים של צמחיה נדירה, וגם פקעות שהחלטנו לשמר במקום שיושמדו על-ידי הטרקטורים. כל אלה יועברו לשתילה מחדש בחלקות המקלט לאורך הפארק. לאורך ערוץ הנחל נקים גם אזור גדול שישמש לחקלאות עירונית. כלומר תושבים יוכלו לגדל לעצמם, בחלקות שיוקצו לכך, ירקות ופירות לשימוש עצמי".

יהיו חניוני פעילות?

"נקים בפארק אזור של חניונים לטובת המטיילים, חניונים שיפוזרו לאורך הפארק ליד אזורי הבילוי הנופש והפנאי. יהיו גם חניוני לילה שמיועדים ללינה סמוך לשביל 'חוצה ישראל' שעובר בפארק כדי לאפשר למטיילים בשביל לעצור בפארק ליממה או יותר. באזור החניונים יהיה גם מבנה שבו חנות ושירותים וניתן יהיה לקנות מזון ושתיה וכמובן תשמש גם כתחנת מידע".

איזה חידושים אקולוגים יהיו בפארק?

"לאורך כל הפארק נקים 'סכרי לימן' שיסייעו להשהיית מי גשמים ליצירת האגמים והשלוליות. בחלקו הצפוני והמערבי של הפארק, סמוך למחלף ענבה, יהיה אזור נופש פעיל שנקרא "פארק בין הגשרים" שבו ניתן יהיה לבצע ספורט כולל ספורט אתגרי ונופש פעיל בתחומי הרכיבה, וגם אזור שיוקדש לחניוני נוער שבו יוכלו חברי תנועות הנוער להקים את מחנות הקיץ שלהם".

יש באזור גם הרבה ארכיאולוגיה. מה תעשו עם האתרים?

"באזור הנחל יש כמות גדולה של אתרים ארכיאולוגיים שכמובן ישתלבו בפארק, בהם גם עשרות כבשני סיד בני מאות שנים. גיבשנו תוכנית לשימור כבשני הסיד האלה, שחלקם מהתקופה העותמנית וחלקם חדשים יותר. אגב הכבשנים האלה שימשו לייצור הסיד עבור בנייניה הראשונים של תל אביב, 'אחוזת בית', שהוקמו בתחילת המאה העשרים ויש להם חשיבות היסטורית גדולה. שם נקים את 'פארק הכבשנים' שיהווה אטרקציה תיירותית מעניינת מאד בפארק".

מה תעשו שם?

"נשמר את בורות הסיד והכבשנים יש תוכנית שימור וגם תוכנית למימון עבודות השימור גם של הכבשנים וגם המבנים שליד בורות הסיד. הגופים הסטטוטוריים ישתתפו במימון והמקום יהיה אתר עתיקות מסודר לגמרי".

מה יהיו סידורי התחבורה בפארק?

"נכשיר דרכי עפר לאורך הפארק, אבל הוא יהיה סגור לתנועת כלי רכב פרט לרכבי חירום. יהיו כמובן דרכים לטובת בעלי החיים לאורך המסדרון האקולוגי שיאפשר להם לעבור ממקום למקום. אגב מבחינת בעלי חיים תועדו בפארק ענבה לא פחות מ-73 מינים של חולייתנים (בעלי חוליות), 25 מיני יונקים, כולל צבועים, זאבים, צבאים, ארנבות ועוד, 15 סוגי זוחלים כולל נחשים וצבים, לא פחות מ-64 סוגי עופות כולל נשרים כשבמעטפת הרחבה יותר מסביב תועדו 144 סוגי עופות נוספים שנצפו בעין. זהו מגוון עשיר ביותר שצריכים לדאוג להם".

 

מגרשי גולף? זה אפשרי

את הפארק תיכנן משרד האדריכליות ברוידא-מעוז. אבל כבר בשנת 1995 הכין אדריכל הנוף גדעון שריג את הסקיצה הראשונה כיצד ייראה נחל ענבה, עוד לפני שהעיר מודיעין קמה. גם עליזה ברוידא וגם רות מעוז בעלות המשרד, שימשו כאדריכליות נוף במשך שנים במשרדו של גדעון שריג, כך שהן נכנסו למעשה לפרוייקט שהיה כבר די מוכר להן.

רון, כמה יעלה התענוג?

"ההערכה שלנו היא שבהקמת הפארק נשקיע כשלושים מיליון שקל. רוב הכסף יגיע ממקורות חיצוניים כמו 'הקרן לשיקום מחצבות, או הקרן לפיתו שטחים פתוחים, משרדי הממשלה כמובן, זהו פארק שיתבסס על שיתוף פעולה בין גופים רבים, בהם הירוקים שנתנו הסכמה ועובדים איתנו בשיתוף פעולה מלא על השטח, אפילו תיאמנו עם קיבוץ שעלבים את הזזת שטחי המרע שלהם שנמצאים בחלם בתחום הפארק כולל הזזת גדרות הבקר לטובת הפארק".

דיברו על מגרשי גולף, איפה הם?

"מגרשי הגולף יהיו בצמוד לגבול הפארק אבל לא בתוכו, אלא מצפון לו. בפארק עצמו לאורך ערוץ הנחל יהיו האלמנטים שדיברתי עליהם, הגולף יהיה כמה מאות מטרים צפונה לערוץ הנחל, כנראה צפון מערבית למתחם נופים. אין עדיין החלטה סופית על המיקום המדוייק, גם מתקני הנופש, בעיקר המלונאות, יהיו באזור הצפון מערבי של הפארק מחוץ לתחום ערוץ הנחל. אנחנו מדברים על שניים או שלושה אזורי מלונאות בשולי יער בן שמן, שישלבו תיירות ספורט כמו אופניים".

זה שטח ענק. מה לגבי אנשים מוגבלים? לא כולם הולכים ברגל…

"אנחנו שוקלים הכנסת אלמנט זכיינות של חברה שתפעיל ברחבי הפארק מערך של כלי רכב קטנים, או אופניים חשמליים או סאגוואי, או רכבים חשמליים קטנים שמבקר יוכל לבוא לפתח הפארק לשכור ולטייל ואחר כך להחזיר. הרבה אלמנטים תקשורתיים יהיו בפארק מבוססי סמארטפונים. יהיה שילוט אינטראקטיבי ויהיו עמודים עם ברקודים ליד כל מקום מעניין. המבקר יוכל לסרוק עם הסמארטפון את הברקוד ולקבל בסמארטפון דברי הסבר מוקלטים ממש כמו במוזיאונים. כל התקשורת בפארק תהיה מבוססת על סמארטפונים".

ומה עם אגם גדול קבוע בתחומי הפארק?

"כרגע אין אלמנט כזה בתיכנון אבל בהחלט זה בא בחשבון בעתיד, להקים אגם מים גדול וארוך שישמש בעיקר לספורט מים ובעיקר סקי מים וגלישת מים. אבל כאמור – זה בהמשך הדרך ולא היום".

בתמונה מסלול משופץ בטיילת בענבה. כך ייראה עד מחלף ענבה. צילום דובר העיריה 

2016-08-10 01:00:00
2037-05-06 03:16:00

כתבות נוספות

עידן הפוטבול

הספורט הכי אמריקאי שיש הולך ותופס תאוצה גם במודיעין, כאשר חמש שנים מאז הקמתו מפעיל המועדון המקומי לא פחות משמונה קבוצות

ריהוט משרדי ואקססוריז לסביבת עבודה נעימה

סביבת עבודה נעימה היא מרכיב חשוב בהבטחת הצלחה ופרודוקטיביות של העובדים במשרד. לריהוט המשרדי ולדרך בה אתם מעצבים את החלל יש השפעה עצומה על היכולת שלכם להפיק את המיטב מעצמכם ומהאנשים שאיתם אתם עובדים. הנה כמה כללי מפתח

עידן הפוטבול

הספורט הכי אמריקאי שיש הולך ותופס תאוצה גם במודיעין, כאשר חמש שנים מאז הקמתו מפעיל המועדון המקומי לא פחות משמונה קבוצות

המשך קריאה »

ריהוט משרדי ואקססוריז לסביבת עבודה נעימה

סביבת עבודה נעימה היא מרכיב חשוב בהבטחת הצלחה ופרודוקטיביות של העובדים במשרד. לריהוט המשרדי ולדרך בה אתם מעצבים את החלל יש השפעה עצומה על היכולת שלכם להפיק את המיטב מעצמכם ומהאנשים שאיתם אתם עובדים. הנה כמה כללי מפתח

המשך קריאה »

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא סוג של כיסוי ביטוחי שמשלם עבור הוצאות רפואיות, כגון ביקורי רופא, טיפול בבית חולים ותרופות מרשם

המשך קריאה »

תוכן שיווקי » אולי יעניין אותך