איך מגישים תביעת חוב על ידי עורך דין או לבד

עו"ד רחל שחר

השירות באתר האפוטרופוס הכללי מאפשר לנושים להגיש לממונה תביעת חוב נגד חייבים, בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון של חייבים יחידים או תאגידים

(צילום: פרטי)

במסגרת אתר האפוטרופוס הכללי קיים שירות המאפשר הגשת תביעת חוב כנגד אדם אשר חייב לכם כסף והחל בהליך פשיטת רגל.

תביעת חוב הינה הדרך שלכם לקבל מפושט הרגל את כספככם בחזרה.

השירות באתר האפוטרופוס הכללי מאפשר לנושים להגיש לממונה תביעת חוב נגד חייבים, בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון של חייבים יחידים או תאגידים.

שירות זה מאפשר לנושים, שאינם מיוצגים על ידי עורך דין, וגם לנושים אשר מיוצגים על ידי עורך דין לצורך הגשת תביעת חוב נגד חייבים המצויים בהליך פשיטות רגל, או פירוק חברה או חדלות פירעון של יחידים ותאגידים – בטופס ידני.

משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

מוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון

*5067 למחייגים מחו"ל: 972-8-6831673 שעות מענה טלפוני ימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00. המוקד אינו מעניק ייעוץ משפטי פרטני. אם ברצונכם ביעוץ על ידי עורך דין חדלות פרעון ניתן ליצור קשר עם משרדנו בימים א-ה בשעות 08:00-18:00 בטלפון 03-7949755

 

מי יכול להגיש תביעת חוב?

מגישי הבקשה הם נושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין או שהם מיוצגים על ידי עורך דין ואז ניתן להגיש תביעת חוב בהליך המקוון.

מגישי הבקשה הם נושים שטוענים כי קיים לזכותם חוב מחייב (יחיד או תאגיד), המצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון, ולטענתם יש להם זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה.

תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת חוב?

את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים, מיום פרסומו של הצו לפתיחת הליכים.

אם הנושים לא יכולים להגיש את תביעת החוב בזמן, הם יכולים להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר אשר יאומת על ידי עורך דין לחדלות פרעון או כל עורך דין אשר מאמת תצהיר.

הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב, אם שוכנע כי קיימות נסיבות שבגללן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד.

אם נדחתה בקשת נושה להארכת זמן הגשת תביעת החוב, הנושה יכולים לערער על ההחלטה תוך 15 ימים, לבית המשפט בו מתנהל תיק חדלות הפירעון.

איזה מסמכים נדרשים לצורך הגשת תביעת חוב?

פרטים שיכולים לבסס את החוב הנתבע ואת מועד פירעונו, למשל:

רכיבי החוב, רכיבי ההצמדה והריבית עד מועד מתן הצו לפתיחת הליכים, וכן רכיבי הריבית הנוספת.

אם החוב הוא חוב מובטח – גובה החוב המובטח, סוג השעבוד, פרטים לגבי מהות הנכס המשועבד, תאריך מתן הבטוחה ורישומה ואומדן שוויה ככל האפשר.

חוב המובטח בשיעבוד קבוע, האם בכוונת התובע לממש את הנכס המשועבד.

כל סכום שהועבר לנושה על חשבון החוב, מכל גורם שהוא (ערבים, מושכי שקים וכיוצ"ב) ומועדי תשלומו

זכות הקיזוז של הנושה, אם ישנה

מעמד החוב – חוב בדין קדימה, חוב כללי או חוב דחוי.

ערבים לחוב או חייבים יחד עם החייב בחוב העבר

מסמכים שיכולים לבסס את החוב הנתבע ואת זמן פירעונו, למשל: 

ראיות לעצם קיומו של החוב כמו המחאה שחזרה, הסכם מכירה, הסכם הלוואה, כתב התחייבות,  פסק דין לגירושין או הסכם גירושין (ככל ומדובר בתביעת חוב מזונות) וכד' 

פסק דין וכתבי טענות מהותיים המצויים בתיק בית המשפט נשוא החוב : כתב טענות נגדי, כתב הגנה, כתב תביעה על נספחיו, כתב תשובה, רשות להגן, התנגדות וכו'

אסמכתאות המפרטות את הבטוחות,  פרטים בדבר מימוש הבטוחות לרבות דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים

העתק מהודעה על זכות הקיזוז שהוגשה.

כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב

פרטי הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק צ'ק של הנושה או אישור בנק על זהות בעל החשבון – לאימות נתוני חשבון בנק.

תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין. אין חובה שעורך הדין המאמת יהיה עורך דין שעיסוקו תביעות חוב.

ייפוי כח – חתום ומאומת בידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה אינה מוגשת על ידי הנושה עצמו אלא על ידי מיופה כוחו).

לאחר שתביעת החוב הוגשה לא ניתן לשנות את פרטיה.

 

במקרה של טעות בפירוט תביעת החוב – יש להגיש תביעת חוב חדשה ובנוסף להגיש פניה לביטול התביעה השגויה.

בפניה לביטול, חשוב לציין מספר סימוכין של טופס תביעת החוב שמבקשים לבטל.

אם קיימת טעות בפרטי ההתקשרות של הנושה: כתובת, כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון, ניתן להגיש פניה לעדכון פרטים

את התביעה החדשה והפניה לביטול הפניה השגויה המוגשות באופן ידני, יש למסור בקבלת הקהל מחוז הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בו מתנהל התיק. בשל נגיף הקורונה קבלת הקהל לא מתקיימת כסדרה, למידע נוסף.

אופן הגשת תביעת חוב בטופס ידני

עליכם להדפיס את טופס תביעת חוב, למלא אותו ולצרף את המסמכים הנדרשים.

עליכם להגיש את תביעת החוב במחוז  שבו מתנהל התיק אצל הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון. מיקום מחוז ומועדי קבלת קהל.

לשירות ותמיכה ניתן להתקשר ל 5067*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

המשך הטיפול בבקשה

התביעה תועבר להקלדה במערכת הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון.

עם קליטת התביעה במערכת, התביעה תעבור לנאמן שמונה בתיק.

הממונה או הנאמן בתיק, רשאים לדרוש פרטים משלימים ומסמכים נוספים לאחר הגשת תביעת החוב.

במקרה כזה תישלח אליכם דרישה באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת שעדכנתם בתביעת החוב.

הנאמן יבדוק את תביעת החוב והמסמכים המצורפים ויחליט אם לאשר הבקשה במלואה, את חלקה, או לדחות אותה.

החלטה מנומקת של הנאמן, תישלח לנושים לכתובת הדואר האלקטרוני שעדכנו בתביעה.

נושים שתביעת החוב שלהם נדחתה על ידי הנאמן, יכולים לערער לבית המשפט השלום – בתיקי יחידים, בבית משפט מחוזי – בתיקי תאגיד.

יש להגיש את הערעור עד 45 ימים מיום שניתנה החלטת הנאמן.

לתשומת ליבכם – באפשרותכם להתעדכן על התקדמות הטיפול בתיק ועל מצב תביעת החוב שהגשתם, במערכת מידע מקוון.

 

2036-10-06 01:40:00
2036-10-06 01:40:00

כתבות נוספות

מוניות השירות יגיעו לעיר?

משרד התחבורה מקדם תכנית שתאפשר לרשויות כמו מודיעין להפעיל את השירות באמצעות מפעילים שייבחרו במכרז, כאשר השירות צפוי לפעול גם בשבתות • אור גרינפלד: "אין ספק שהפיתרון הנכון הוא להעביר את הסמכויות לידי הרשויות המקומיות"

הדרך לגימלים קלה יותר

לאחר שנים של תלונות מצד חיילי מודיעין על השירות הלקוי לו הם זוכים בסניף ביקורופא המקומי, מסתמן כי עידן חדש בפתח: הסניף יוגדל, שעות הפעילות יורחבו ותתאפשר הזמנת תור מראש

מוניות השירות יגיעו לעיר?

משרד התחבורה מקדם תכנית שתאפשר לרשויות כמו מודיעין להפעיל את השירות באמצעות מפעילים שייבחרו במכרז, כאשר השירות צפוי לפעול גם בשבתות • אור גרינפלד: "אין ספק שהפיתרון הנכון הוא להעביר את הסמכויות לידי הרשויות המקומיות"

המשך קריאה »

הדרך לגימלים קלה יותר

לאחר שנים של תלונות מצד חיילי מודיעין על השירות הלקוי לו הם זוכים בסניף ביקורופא המקומי, מסתמן כי עידן חדש בפתח: הסניף יוגדל, שעות הפעילות יורחבו ותתאפשר הזמנת תור מראש

המשך קריאה »

מלונות R

רוצים למצוא מלון איכותי לחופשה הבאה שלכם? אתר של מלונות R יעזור לכם למצוא את המלון המתאים ביותר

המשך קריאה »

תוכן שיווקי » אולי יעניין אותך